Hakkında Bilgi

Tarihçi Hakkında Bilgi

Tarihçi Hakkında Bilgi
Tarihçi Görevleri
Geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtları (kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını) elden geldiği kadar ilk kaynaklardan toplar, Derlediği bilgileri, doğruluk ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir, Olayları oluş sırasına koyar ve birbirleri arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar, Bulgularını, gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla açık ve öz biçimde rapor eder, Arkeolog gibi geçmişteki insan kültürleri ile ilgilenen diğer araştırmacıların çalışmalarını inceler, Arşive gelen yazılı kaynak ve malzemeyi tarih, konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre sınıflandırarak korunmasını sağlar.

Tarihçi Kullanılan Malzemeler
Geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış çeşitli kayıtlar, Mektuplar, anı defterleri, kitabeler, mahkeme kayıtları gibi kaynaklar, Büro malzemeleri, Değişik dillerde sözlükler.

Tarihçi Özellikleri
Tarihçi olmak isteyenlerin; Sözel yeteneğe sahip, Tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefeye ilgi duyan, geniş bir kültüre sahip, İnceleme ve araştırma merakı olan, sabırlı, dikkatli ve devamlı okumaktan bıkmayan, Bulgularını objektif olarak değerlendirebilen kimseler olmaları gerekir.

Tarihçi Okulu
Meslek eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı fakültelerin Tarih bölümlerinde verilmektedir.

Tarihçi Okulu Kaç Yıllıktır
Bu mesleğin eğitimi çeşitli fakültelerin Tarih bölümlerinde 4 yıllık lisans programıyla verilmektedir. Bölümün amacı, ilkçağdan başlayarak insanı etkilemiş olan tarihsel olayları, siyaset, ekonomi, din, sanat gibi olgularla birlikte ele alarak öğretmektir. Ders programı ve detaylı açıklaması ekte yer almaktadır.

Tarihçi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Tarih" lisans diploması ve "Tarihçi" unvanı verilir.

Tarihçi Çalışma Alanları
“Tarih Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Tarih Öğretmeni olabilirler. Kütüphane, arşiv ve benzeri kuruluşlarda, özel araştırma merkezlerinde, vakıflarda, Kültür Bakanlığında araştırmacı olarak, üniversitelerde öğretim elemanı olarak, gazetelerde yazar olarak çalışabilirler. Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK işbirliği ile açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz lisans ya da Pedagojik Formasyon Programının başarı ile tamamlayanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler. Osmanlıca’yı iyi bilenler arşivci olarak tapu dairelerinde, Türkiye Büyük MilletMeclisi'nde, adliyeler gibi eski belgeleri saklamak durumunda olan kuruluşlarda iş bulabilirler. Bu alanda çalışma olanağı çok kısıtlı olmasına rağmen çok yetenekli ve meraklı, kendini yetiştirmeye istekli kimseler, kendi çabalarıyla ve araştırmalarıyla doyurucu ve verimli çalışma olanağı sağlayabilirler. Belli konular hakkında yaptıkları araştırmaların sonuçlarını gazetelerde yayınlayabilirler. Turist rehberliği de yabancı dil bilen tarih bölümü mezunlarının çalışma alanı olabilir.

Tarihçi Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Belirli alanlarda uzmanlaşabilirler. Bunlar; eski tunç çağı eserleri, konservatör (yarım eserlerin yapıştırılması), sikke (nümüz matolog), arkaik dönem heykeltıraşlığı, helenistik çağ mimarisi, seramik, define vb. alanlardır. Bu alanda ilerleyebilmek için Osmanlıca, Arapça ya da Farsça yanında bir batı dilini bilmek ve sosyal bilimler alanlarında da yetişmiş olmak gereklidir.

Tarihçi, Tarihçi Hakkında, Tarihçi ile ilgili, Tarihçi mesleği, Tarihçi nasıl olunur, Tarihçi olmak için, Tarihçi olmak için hangi okulu okumalı, Tarihçi özellikleri, Tarihçi ne yapar,Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim