Hakkında Bilgi

Türkçe Öğretmeni Hakkında Bilgi

Türkçe Öğretmeni Hakkında Bilgi
Türkçe Öğretmeni Görevleri
Türkçe konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Türkçe Öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Türkçe Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri. Okul kitaplığı.

Türkçe Öğretmeni Özellikleri
Türkçe Öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Türkçe Öğretmeni olmak isteyenlerin; Sözel yeteneği gelişmiş, Dil ve edebiyata ilgi duyan kitap okumayı seven, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Türkçe Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Türkçe Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

Türkçe Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Türkçe Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Türkçe Öğretmenliği” lisans diploması ve “Türkçe Öğretmeni” unvanı verilir.

Türkçe Öğretmeni Çalışma Alanları
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe Öğretmeni olarak çalışırlar. Ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak da çalışabilmektedirler. Yazar, şair, araştırmacı olabilecekleri gibi editör olarak da çalışabilirler.

Türkçe Öğretmeni Meslekte İlerleme
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Türkçe Öğretmeni,, Türkçe Öğretmeni hakkında, Türkçe Öğretmeni ile ilgili bilgi, Türkçe Öğretmeni mesleği, Türkçe Öğretmeni nasıl olunur, Türkçe Öğretmeni olmak için, Türkçe Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Türkçe Öğretmeni özellikleri, Türkçe Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim