Hakkında Bilgi

Zoolog Hakkında Bilgi

Zoolog Hakkında Bilgi
Zoolog Görevleri
Zoologlar araştırıcı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar. Araştırıcı Zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar. Araştırıcı olarak çalışan Zoolog; Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler, Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini laboratuvarlarda incelerler ve elde edilen verilere göre hayvanları sınıflandırır, Hayvanların evrimini, fosilleri inceleyerek araştırır. Uygulama alanında çalışan Zoolog; Çeşitli ilaçların hayvanlar üzerindeki etkisini deneysel olarak inceler, Tarımda böcekler ve diğer zararlı hayvanlarla mücadele yöntemleri geliştirir, Milli parklardaki hayvanlar için uygun ortamlar yaratılmasına çalışır, Gümrüklerde ülkeden dışarıya çıkarılmaya ya da yurt dışından getirilmeye çalışılan hayvan türleri konusunda görüş bildirir, Hastanelerde doku ve hücre incelemeleri yapar.

Zoolog Kullanılan Malzemeler
Laboratuar araç-gereçleri, Mikroskop, Ultrason santrifüj, Kimyasal maddeler, Elmas bıçak, Pusula, Bilgisayar, Fotoğraf makinesi, Ses alma cihazı, Arazide çalışıyorsa ortamına göre sandal, motor, balık ağları vb.

Zoolog Gerektirdiği Özellikler
Zoolog olmak isteyenlerin; Doğayı seven, canlılarla uğraşmaktan hoşlanan, Meraklı ve iyi bir gözlemci, Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Sabırlı, araştırmacı ve bilimsel meraka sahip kimseler olmaları gerekir.

Zoolog Okulu
Zooloji eğitimi üniversitelere bağlı Fen-Edebiyat Fakültelerinde Biyoloji lisans programı altında ana bilim dalı olarak verilmektedir.

Zoolog Kaç Yıllıktır
Ülkemizde zooloji alanındaki eğitim; lise ve dengi okul mezunlarının girebildiği Fen Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümünde 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra zooloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamak suretiyle verilmektedir.

Zoolog Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Zoolog Yüksek Lisans Diploması" ve "Zoolog" unvanı verilir.

Zoolog Çalışma Alanları
Ülkemizde yalnız üniversitelerde bilimsel araştırmalar yapan öğretim üyeleri Zoolog unvanı ile çalışmaktadırlar. Özel çiftliklerde görev yapabilirler.

Zoolog Meslekte İlerleme
Zooloji anabilim dalı içindeki Anatomi, Sitoloji, Ekoloji, Embriyoloji, Genetik, Historoji, Parazitoloji, Sistematik ve Evrim gibi uzmanlık alanlarından birine ait lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavını kazanmak zorundadırlar. Bu şekilde göreve başlayan bir kişi doktora yapmışsa asistan doktor olarak göreve başlar ve yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Zoolog, Zoolog hakkında, Zoolog ile ilgili, Zoolog mesleği, Zoolog nasıl olunur, Zoolog olmak için, Zoolog olmak için hangi okulu okumalı, Zoolog özellikleri, Zoolog ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim