Hakkında Bilgi

Metal İşleri Teknikerliği Mesleği ve Özellikleri

Metal İşleri Teknikerliği Mesleği ve Özellikleri
Metallerin sıcak ve soğuk olarak işlenmesi, şekillendirilmesi ve bu iş ve işlemlerle ilgili kaynak işlerini yapan kişidir.

GÖREVLER

Çeşitli makine ve cihazları üreten fabrikalarda sıcak ve soğuk metallere şekil verir. Kaynak işlemleri yapar. Bunun için;

- Metale verilecek şekli belirler,

- Metalin niteliklerini inceler, dayanıklılık derecesini belirler,

- Metalin hangi yöntemle şekillendirileceğini belirler,

- Sıcak veya soğuk metalleri iki yüzey arasına koyup sıkıştırarak

şekillendirir,

- Saç levhaları, çelik çubukları ısıtır ve bunları, döverek, bükerek şekil

verir,

- Metal boruları kaynak tekniği ile birbirine ekler,

- Değişik pozisyonlarda değişik işleri elektrikle ok si gaz kaynağı yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Kaynak makinesi ve kaynakçı aparatları,

- Çekiç, şekillendirme aletleri,

- Demir parçaları, saç, çelik çubuk vb.,

- Giyotin makas,

- Presler,

- Hidrolik testere,

- Daire testere,

- Kollu makas

- Silindir,

- Kanal bükme makinesi(kenet)

- Matkap tezgahı,

- Bireyiz,

- Zımpara taşı,

- Spiral,

- Tav ocakları,

- Oksijen tüpü,

- Asetilen tüpü (asetilen kazanı)

- Salome takımı

- Oksijen kaynağı aparatları (gözlük, önlük vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Metal işleri teknikeri olmak isteyenlerin;

- Fen bilimlerine özellikle fizik ve kimyaya ilgili ve bu konularda

başarılı,

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,

- El ve gözü eşgüdümle kullanabilme,

- Şekilleri tasarlayabilme yeteneğine sahip,

- Bedence dayanıklı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Metal işleri teknikeri tozlu, dumanlı ve oldukça gürültülü ortamlarda, genellikle ayakta görev yapar. Görev sırasında birinci derecede nesnelerle ilgilidir. Zaman zaman işçilerle, teknisyenlerle ve mühendislerle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Metal işleri teknikerleri;

Kamu sektörüne ve özel sektöre ait, metal ve makine üreten

fabrikalarda görev alabilirler.

Kendi özel işyerlerini açabilirler.

Sanayileşme yolunda gelişme gösteren ülkemizde ağır sanayi ve bunun yan kollarından biri olan metalcilik de gelişme göstermektedir. Bu da metal işleri teknikerlerine geniş bir iş olanağı sağlamaktadır

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının ”Metal İşleri” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Makine” olarak değişmesi nedeniyle, ”Metal İşleri” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ”Metal İşleri” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

“Metal İşleri” önlisans programına girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’nda(ÖSS), yeterli "Sayısal (SAY-1)" puan almak gerekmektedir.

Meslek liselerinin “Metal İşleri” bölümlerinden mezun olanlar, üniversitelerin “Metal İşleri” ön lisans programlarını tercih ettiklerinde ağırlıklı orta öğretim başarı puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim süresince öğrenciler;

- Türk Dili, Matematik, Fizik, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Tarihi ile seçmeli bir ders (Müzik, Resim, Beden Eğitimi, Sanat

Tarihi) vb. genel kültür dersleri yanında, Malzeme Bilgisi, Bilgisayar

Kullanımı, Teknik Resim, Mekanik, Kaynak Tekniği, Kaynak Tekniği

Laboratuarı, Takım Tezgahları, Takım Tezgahları Laboratuarı, İlk

Yardım ve Sağlık Bilgisi, Mukavemet, Kaynak Teknolojisi, Kaynaklı

Konstrüksiyon, Makine Elemanları, Makine Elemanları Laboratuarı,

Kaynak Makineleri ve Ekipmanları, Termodinamik, Akışkanlar

Mekaniği, Isıl İşlemler, Ölçme Tekniği, Elektrik Bilgisi, Hidrolik

Makineleri, Hidrolik Makineleri Laboratuarı, Motorlar, Motorlar

Laboratuarı, Tahribatsız Muayene Yöntemleri, Kaynak Metalurjisi,

Makine Bakımı ve İş Güvenliği, Üretim Planlaması ve İmalat

Kontrolü, Üretim Yöntemleri gibi dersler alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Metal işleri teknikeri, başarılı oldukları takdirde, bulundukları işyerinde vardiya amiri, planlama sorumlusu, şef yardımcısı, şef gibi görevlere atanabilir ve daha ileri düzeyde sorumluluklar alabilirler.

"Metal İşleri” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Kalıpçılık Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Metal Levha İşlemcisi,

- Kıymetli Taş ve Metal İşlemeciliği Teknikeri,

- Metal Öğretmenliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Meslek eğitimi boyunca öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar

Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden

faydalanırlar.

- Ayrıca eğitim döneminde işletmelerde staj yaparken işletmenin

durumuna göre, az da olsa bir gelir olanağı bulunmaktadır

- Metal işleri teknikerinin kazançları çalıştıkları kurumun büyüklüğüne

ve alınan sorumluluğun derecesine göre değişiklik göstermektedir.

- Özel sektörde ücretler anlaşmalarla belirlenir.

- Kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve

kişinin başarısına bağlıdır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışm Merkezi,

- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
meslekler ve özellikleri, mesleklerin özellikleri, meslek tanıtımları, metal işleri teknikeri, metal işleri teknikeri tanıtımı, metal işleri teknikeri nedir, metal işleri teknikeri ne demek, metal işleri teknikeri neye denir, metal işleri teknikeri ile ilgili bilgiler, metal işleri teknikeri bilgi, metal işleri teknikeri hakkında bilgi, metal işleri teknikeri olmak için, metal işleri teknikerinin görevleri, metal işleri teknikerinin özellikleri, metal işleri teknikerliği mesleği, meslek tanıtımı,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim