Hakkında Bilgi

Milletvekillerinin asli görevleri

Milletvekillerinin asli görevleri
Milletvekillerinin asıl görevi, Meclise devanı etmek ve toplumun sosyal, ekonomik, mıılî ve diğer her türlü sorunlarının ve bunlarla ilgili yasaların görüşülüp karara bağlanmasına katılmak ve genellikle milletvekilliği görevine diğer meşguliyetlerine göre öncelik tanımaktır.

Milletvekillerinin asıl görevi yukarıdaki (1). fıkrada belirtilen yasama faaliyetleri olduğundan bu görevlerini aksatacak veya milletvekilliği onur veya göreviyle bağdaşmayan nitelikte, ödenekli veya ödeneksiz görev almaları veya iş yapmaları bu Yasa kurallarına aykırıdır.

Milletvekillerinin asli görevleri, Milletvekillerinin asli görevleri nelerdir, Milletvekillerinin asli görevi nedir, Milletvekillerinin asli görevleri hakkında, Milletvekillerinin asli görevleri ile ilgili bilgi, Milletvekillerinin asli görevleriyle ilgili bilgi,
Farmasi eylül kataloğu 2018 incele
Eitim ve gretim Eitim ve gretim