Hakkında Bilgi

Milli Eğitim Devrimi

Milli Eğitim Devrimi
Atatürk, zaferden sonra, yeni Türkiye’nin kurulmasının eğitime dayandığı, en önemli ve en onurlu görevin eğitim işleri olduğu ve milli eğitim işlerinde kesinlikle başarıya ulaşılması gerektiği inancını taşıyordu. Her gittiği yerde, katıldığı toplantıda, eğitimin temel ilke ve hedeflerini ortaya koymuş, cehaletin eğitim yoluyla ortadan kaldırılabileceğini belirtmiş, öğretmenleri yüceltmiştir.

Daha Kurtuluş Savaşı yıllarında, Sakarya Savaşı’nın hazırlıkları sırasında Atatürk 16 Temmuz 1921′de bir Maarif Kongresi topladı. Bu kongrede Türkiye Milli Eğitim işlerinin bir programını hazırlamak amacıyla, milli kültürün önemini belirtmiş ve milli eğitim sisteminin gereğinden söz etmiştir. “Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerini milletimizin tarihi tedenniyatında (gerilemesinde) en mühim bir amil olduğu kanaatindeyim. Onun için bir milli terbiye programından bahsederken, eski devrin hurafatından ve evsaf-ı fıtriyemizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden şarktan ve garptan gelebilen bilcümle tesirlerden uzak, seciye-i milliye ve tarihimizle mütenasip bir kültür kastediyorum. Çünkü deha-yı millimizin inkişaf-ı tammı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.”

devrimler, milli eğitim devrimi, milli eğitim devrimi hakkında bilgi, milli eğitim devrimi ile ilgili bilgi, milli eğitim devrimiyle ilgili bilgi, milli eğitim devriminin tarihi, milli eğitim devriminin nedenleri, milli eğitim devriminin getirdikleri, atatürkün milli eğitim devrimi, atatürk ün milli eğitim devrimi
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim