Hakkında Bilgi

Milli Güvenlik Nedir

Milli Güvenlik Nedir?
Milli güvenlik; devletin anayasal düzenini, milli varlığını, bütünlüğünü, uluslararası alanda siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarını ve uluslararası antlaşmalarla belirlenen haklarını her türlü iç ve dış tehditlere karşı koruması ve kollamasıdır.

Milli Güvenlik Kurulu’nun Görevleri
• Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, belirlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili konularda görüş tespit etmek.

• Milli hedef, plân ve programların gerçekleştirilmesine ilişkin önlemleri belirlemek.

• Milli güç unsurlarının milli hedefler yönünden güçlenmesini sağlayacak temel esasları belirlemek.

• Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili önlemleri tespit etmek.

• Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk milletini Atatürkçü düşünce doğrultusunda, milli ülkü ve değerler etrafında birleştirerek milli hedeflere yönlendirici önlemleri belirlemek.

• Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali için görüş tespit etmek.

• Topyekün savunma, milli seferberlik ve diğer konularda kamu ve özel kurum ve kuruluşlara, vatandaşlara düşecek hizmet ve yükümlülükler ile bu hususlarda yapılacak planlara temel teşkil edecek esasları tespit etmek.

• Milli güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak milletlerarası antlaşmalar hakkında görüş tespit etmek.

milli güvenlik, milli güvenlik nedir, milli güvenlik ne demek, milli güvenlik neye denir, milli güvenlik hakkında, milli güvenlik ile ilgili bilgiler, milli güvenlik bilgi, milli güvenlik hakkında bilgi, milli güvenlik ne demektir, milli güvenlik anlamı, milli güvenlik ile ilgili bilgi
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim