Hakkında Bilgi

Minareyi çalan kılıfını hazırlar

Minareyi çalan kılıfını hazırlar
Kolay kolay saklanamayacak kadar büyük bir yolsuzluk yapan kimse, sorumluluktan kurtulma yollarını iyiden iyiye düşünür ve ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri önceden alır.
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim