Hakkında Bilgi

Molarite nedir

Molarite nedir
Molarite: Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısıdır. M harfi ile gösterilir ve birimi mol/litre dir.

Çözelti bileşenlerinden biri olan çözücü, çözeltinin katı, sıvı yada gaz halinde olup olmadığını belirlemeye yarar. Ancak genelde çözücünün sıvı su olduğu çözeltiler üzerinde duracağız. Böyle çözeltilere de sulu çözeltiler ismi verilir.Çözeltinin diğer bileşenleri, çözücü içinde çözünmüş olan maddeler olup çözünenler ismini alırlar. Örneğin NaCl sıvı su içinde çözündüğünde oluşan çözelti NaCl(aq) şeklinde gösterilir. Burada su çözücü NaCl çözünendir. Ancak NaCl(aq) ifadesi çözeltinin bileşimini yani su ve Nacl miktarlarını belirtmez. Bu yüzden burada molarite kavramından yaralanırız.
M= n / V
N = çözünen maddenin mol sayısı (mol)
V= hazırlanan çözeltinin hacmi (L)
Örnek: 0,5 M 500 mL NaOH çözeltisinin hazırlanması
1 mol NaOH’in aðırlıðı= 23g Na +19 g O + 1g H = 40 g/1mol
500 mL = 0,5 L
M= n/ V
0,5 (mol/L) = n / 0,5 L n = 0,5 (mol/L) x 0,5 (L) n = 0,25 mol
n =m /MA
0,25 mol = m / 40g / mol m = 0,25 x 40 = 10 g
10 g NaOH katısı 500 mL’lik balonjojeye hassas olarak tartılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanarak 0,5 M NaOH çözeltisi elde edilir.
Örnek 2
0,59 mol BaSO4 sulu çözeltinin 1 litresinde çözünmüşse derişimi 0,58 mol BaSO4 / 1L çözelti = 0,59 M BaSO4 olarak bulunur. Ayrıca 250 ml sinde 0,145 mol BaSO4 bulunursa, bu çözeltinin molaritesi gene 0,59 M olur.

Çözeltinin seyreltilmesi:
Hazır çözeltiler genelde derişik olurlar. Stok çözelti denilen bu hazır çözeltilerden daha seyreltik çözeltiler hazırlamak oldukça kolaydır. Derişik bir çözeltiden seyreltik bir çözelti hazırlamak için alınan bir derişik çözelti örneğine istenilen miktarda saf su eklenilir. Seyreltme işleminde molarite tanımındaki seyreltme işlemi sırasında çözünen miktarının değişmeyeceği ilkesinden yararlanılır. Bunun için aşağıdaki formül çok kullanılır.

M1.V1 =M2.V2

molarite, molarite nedir, molarite ne demek, molarite neye denir, molarite hakkında, molarite ile ilgili bilgiler, molarite hakkında bilgi, molarite ne demektir, molarite anlamı, molarite özellikleri, molarite nedir, molarite hakkında kısa bilgi
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim