Hakkında Bilgi

Molla Çelebi Camii

Molla Çelebi Camii
İstanbul kadılarından Mehmed Vusuli Efendi tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Molla Çelebi Camii; Beyoğlu İlçesi’nde, Fındıklı’da, Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde inşa edilmiştir. Caminin ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmese de 1561–1562 yıllarında bina edildiği söylenmektedir. Günümüze ulaşmayan Sıbyan mektebi ve hamamla birlikte düşünüldüğü zaman küçük bir külliye olarak tasarlandığı görülen Molla Çelebi Camii; Mimar Sinan’ın altıgen şemalı camilerindendir.

Molla Çelebi Camisi’nin ibadet yeri; 18.90x16.40 m orta mekân ve 8.80x4.60 m ölçülerindeki mihrap çıkıntısından meydana gelir. Bu mekân, altı kemer üzerine oturtulmuş 11.80 m çaplı kubbe ile örtülmüş ve bu kubbenin ağırlığı altı paye üzerine bindirilmiştir. Ayrıca; kubbe eteğine yerleştirilen on pencere ve kesme küfeki taşından inşa edilen duvarlara iki sıra halinde yerleştirilmiş pencere açıklıkları, caminin iç aydınlığını sağlamıştır. Kalem işleriyle bezenmiş minber ve mukarnaslı mihrap yapıda devam eden klasik mimari gelenekle aynı çizgidedir. Caminin Tek şerefeli ince minaresi ise; caddeye bakan, dört adet kubbeyle örtülmüş revaklı girişin sağ köşesinde yükselir.

Kaynak: İBB
molla çelebi camii, molla çelebi camii hakkında bilgi, molla çelebi camii ile ilgili bilgi, molla çelebi camiinin tarihi, molla çelebi camiinin tarihçesi, molla çelebi camii nerde, molla çelebi camii nerede, hakkında-bilgi-nedir,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim