Hakkında Bilgi

Mülemma ne demek

Mülemma ne demek
Bir Şiirin Bazı Mısraları, Bölümleri Veya Bir Mısranın Bazı Sözcüklerin Değişik Dillerde Yazılması. Divan Edebiyatında Arapça, Farsça, Yunanca’nın Türkçe İle Birlikte Kullanıldığı Şiirler Yazılmıştır. Tanzimat’tdan Sonra Bu Dillere Fransızca Da Eklenmiştir.
Örnek:
Eyyüha’r-Rağibûne Fi’l-Evkat!
Edrikûhâ Fe-Mâ Madâ Kad Fât.

Fevt-İ Fursat Me-Kün Çü Vakt-İ Safâst,
Ki Besî Hestder-Cihân Âfât.

İrdi Bir Dem Ki Behcetinden Anın
Sekiz Uçmâğ’a Döndü Altı Cihât.

İş Ke-Mâ Âşe Âşikun Va’lem!
Tâvet İn-Nefsü Tâbet İl-Evkat.

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, mülemma, mülemma nedir, mülemma ne demek, mülemma ile ilgili bilgi, mülemma hakkında bilgi, mülemma anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
Farmasi eylül kataloğu 2018 incele
Eitim ve gretim Eitim ve gretim