Hakkında Bilgi

Müşaare ne demek

Müşaare ne demek
Karşılıklı Şiir Söyleme. Edebiyat Araştırmacıları Müşaareyi Üçe Ayırır:
1. Bir Divan Şairinin Manzum Eserine Diğer Bir Şairin Aynı Vezin Ve Kafiyede Nazire Yazması.
2. Âşıklar Arasında Karşılıklı Şiir Söyleme. Bir Âşığın Okuduğu Beyit Veya Kıtaya Diğer Bir Şair Aynı Vezin Ve Kafiyede Şiir Söyleyerek Cevap Verir.
3. Edebiyat Meraklılarının Şiir Okumaları, Herhangi Bir Mazmunu İhtiva Eden Beyitler Okunur Veya Birinin Okuduğu Beyte Karşılık Onun Son Kelimesiyle Başlayan Bir Beyti Başkası Okur.

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, müşaare, müşaare nedir, müşaare ne demek, müşaare ile ilgili bilgi, müşaare hakkında bilgi, müşaare anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim