Hakkında Bilgi

Mutlakiyetçilik Nedir

Mutlakiyetçilik Nedir
Absolutizm: Mutlakiyetçilik.. Monarşi anlamına gelen fransızca siyaset terimi.

Merkantilizm : İktisat alanındaki ilk sistematik düşüncedir bu. 16. 17. yy başlarında cana gelen bu akımın uygulayıcıları merkantilistler olarak bilinirler. merkantilizmin uğraştığı sahalar; kıymetli, bir pahası olan madenler, ticareti ve kralı daha da güçlendirmek için ülkeye altın-gümüş sağlamak, buna dair yollar aramaktır.
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim