Hakkında Bilgi

Müziğin Sanattaki Yeri

MÜZİĞİN SANAT İÇERİSİNDEKİ YERİ
Tarih bize A.Adnan Saygun, U.Cemal Erkin gibi büyük müzisyenler, müzik insanları ve besteciler vermişti. Tüm ülkede bir Halk müziği , Klasik müzik ve Türk Sanat Musikisi takipçi kitlesi vardı. Tüm konser salonları doluydu ve bu anlatılan değil, gerek kayıtlardan izlediğim gerekse kendi gözlerimle gördüğüm bir durumdu. Daha da eskiye gidersek demin verdiğim Halk Müziği örneğine de ışık tutmuş olabilirim. B.Bartok Donizetti gibi büyük besteciler Türkiyenin yöresel müziklerini şehir şehir, köy köy gezerek toplamışlar ve ardından bestelemişlerdir. Gerek üretkenlik, gerekse üretilendeki kalite oldukça üst düzeyde idi. Yetişen müzisyenlerin kalitesi bilgi düzeyi ve kültürleri üst düzey, örnek teşgil edecek seviyede idi. M.K. Atatürk çok yakınen takip ettiği müzik dünyasına belki de ülkenin bugünkü sanat yaşamının kalesi konumundaki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra'sını kurduğunda da kendisinin sanatsal görüşü itibari ile amacı gelecekteki Türk sanat yaşamında bir lider bir öncü olmasıydı. Aynı zamanda İ.İnönü de bir viyolonselci vasfı ile müzikteki varlığını ve görüşünü, müziğin insan yaşamı, düşünce tarzı ve insana katkısı ile nerede olduğunu gösterirdi. Gelişim sırasında aynı orkestra'ya bağlı bir sürü senfonik orkestra açıldı ve açılan orkestralar ile izleyici kitlesinin büyümesi ve daha rahat ulaşabilmesi amaçlandı. Büyük şehirlerde de artık orkestralar vardı. Belki Avrupa'nın müzik alanındaki gelişimi kadar uzun sürede olmadı bu gelişmeler ancak orada şehirlerde beş, altı orkestra varken burada sadece büyük şehirlerde birer orkestra vardı ancak kalite itibari ile avrupanın pekçok orkestrasından çok daha iyi seviyedeydi. Ki dünyaca meşhur birçok solistin turnelerinde ilk sıradaki tercihleri Türkiye oluyordu. Konser salonlarında bilet almak bulmak çok zordu ve traji-komik şekilde insanlar konserlere gidebilmek için sıra bekliyorlardı.

Evet,yakın tarihte Türkiyedeki müzik yaşamından kısaca bahsettikten sonra, şimdi günümüz dünyasına eleştirel bir yaklaşımla bakmak isterim. Böyle bedeller ödendikten sonra, bu denli büyük bir mücadele ile getirilen noktadan günümüze bakıldığında bu değerlerin yittiğini görmek çok iç sızlatıcı oluyor. Konser salonları bomboş, yarısı bile dolmuyor, gelen izleyici salonda sadece cep telefonunu kapatmasa iyi.. konuşuyor hatta arkada atıştıranlar bile oluyor. Yine üzücü bir başka gerçek ise kalitenin git gide düşüp parasal kaygıların önplana çıktığı sanatsal bugünümüzde, sadece büyükşehirlerde değil , büyükşehirlere en uzak yerde bile bir konservatuvar, bir orkestra varken büyükşehirlerimizde oldukça çok sayıda orkestra ve müzik kurumu var. Ancak daha önc de belirttiğim gibi konser salonları dolmuyor. Çoğu konserin bedava olması gibi bir etken de gözönüne alındığında, burada aslında bir anlamda boşa yoruluyor boşa yazıyor olduğumu düşünüyorum. Umarım bunu okuyacak bir kitle çıkar ve bir şekilde aslında okuyacakların da bildikleri ancak belki gözardı ettikleri belli noktaları onlara hatırlatma görevini üstlenebilirim diye düşünerek yazıma devam ediyorum.

Dediğim gibi, sanat kurumları çok zor koşullar altında açılıyor günümüz Türkiyesinin geldiği noktada. Herşey halkın kültürel gelişimine katkıda bulunmak için ve yine ülkemiz için. Peki eskiden konserlerde yer bulamayan insanların torunları neden bugün konserlere gitmiyorlar? neden artık televizyonda günübirlik şöhret olan insanları izlemeyi tercih eder oldular? Onları ne küstürdü müziğe karşı? Bu ilgisizliğin kaynağı nedir? Acaba müzik insanların gözünde bir sanat dalı olmaktan çıkıyor mu yavaş yavaş?

Müzik, Sanat, Müzik ve Sanat, Müziğin Sanattaki yeri, Sanatın Müzikteki yeri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim