Hakkında Bilgi

Nasuh Paşa Antlaşması

Nasuh Paşa Antlaşması
20 Kasım 1612 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevi hanedanın yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.
Antlaşmanın bazı şartları şunlardır:
Nasuh paşa antlaşmasıyla Osmanlı Ferhat paşa antlaşmasıyla aldığı toprakları kaybetti.
Safevîler her yıl Osmanlı Padişahı’na iki yüz yük ipek haraç vereceklerdir.
Kanunî Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında AmasyaBarış Antlaşması (1555) ile belirlenen sınırlar geçerli olacaktır.
Osmanlı egemenliği altındaki yerler Osmanlılar’da kalacaktır.
Şehrizor eyaletini istila eden Hilev Han’a ve Seyyid Mübarek’e Safeviler tarafından yardım edilmeyecek
Şemhal ve Dağıstan üzerinde Osmanlı egemenliği devam edecek.
Osmanlıların, Ruslara karşı yapacakları her hangi bir seferde Safeviler, Osmanlılara yardım edecekler, engel olmayacaklardır.
İranlı Hacılar, Bağdat ve Basra yoluyla değil Halep-Şam üzerinden hacca gidip geleceklerdir.
Kanuni Sultan Süleyman zamanında belirlenen sınırlar çerçevesinde, Osmanlı-Safevi sınırlarını belirlemek için Osmanlı tarafını Bağdat Beylerbeyi Mahmut Paşa ve Van Beylerbeyi Mehmet Paşa temsil edecekler.
Nasuh Paşa Antlaşması 3 yıl kadar yürürlükte kaldıktan sonra Osmanlılarla Safevilerin arası tekrar bozuldu. Şah I. Abbas antlaşma gereği olarak gönderilmesi gereken 2 yüz yük ipeği göndermekte direndi. Yapılan savaşlar ve sürtüşmeler sonucu ancak 1618 yılındaki Serav Antlaşmasıyla barış tekrar sağlandı.

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar tarihlerine göre

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar, Nasuh Paşa Antlaşması, Nasuh Paşa Antlaşması hakkında, Nasuh Paşa Antlaşması ile ilgili bilgi, Nasuh Paşa Antlaşmasıyla ilgili bilgi, Nasuh Paşa Antlaşması kısa bilgi, Nasuh Paşa Antlaşmasının sonuçları, Nasuh Paşa Antlaşmasının tarihi, Nasuh Paşa Antlaşmasında alınan kararlar,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim