Hakkında Bilgi

Nazar değmemesi için çocuklara nazarlık veya boncuk takılması

Nazar değmemesi için çocuklara nazarlık veya boncuk takılması
Hz.Peygamber (s.a.v) bu şekilde söylerdi.
Nazar değmemesi için çocuklara nazarlık veya boncuk takılması ise cahiliyet devri adetlerindendir. (Yani bâtıl adetlerdendir). Bu itibarla hiçbir faydası olmadığı gibi, dinen de câiz değildir.

Rasulullah (s.a.v)'in nazar değmesine karşı, “Ayetü'l-Kürsi* ile İhlas ve Muavvizeteyn (yani Felak ve Nas) surelerini okuduğu ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği nakledilmiştir.

İnsan hoşuna giden birşeye bakarken nazarı değmemesi için “Maşallah, Lâ Kuvvete İllâ Billah” demelidir.

“Büyük velilerden Hasan Basrî Hazretleri, nazara karşı Kalem suresinin 51 ve 52. ayetlerini okur ve nazardan etkilenen kimseye de okunmasını tavsiye ederdi.”

Bu ayetlerle ilgili olarak “Esrar-ı Muhammediye” adlı eserde şöyle denilmiştir:
“Bu ayet-i kerime nazarın def'i içindir. İster yazmak suretiyle taşınsın, ister o ayetin okunduğu okunmuş suyla yıkanılsın veya o ayetin okunduğu sudan içilsin hep aynıdır. Nazarın etkisinden korunmak için tavsiye edilmiştir.”

Nazar değmesi, Nazarlık, Nazar boncuğu, Nazar için ne yapılmalı, Nazara karşı neler yapılmalı, Nazar değmesin diye neler yapılmalı, Nazara karşı neler yapılmalı, Nazar için ne okunmalı, Nazar için hangi dua okunmalı, Nazara karşı neler okunur, Nazar Değmesi, Nazar, Nazar boncukları, Nazar boncukları,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim