Hakkında Bilgi

Neoklasizm Nedir

Neoklasizm Nedir?
Sanatta yeniden ilkçağ unsurlarının ön plana çıkması anlamına gelir. Bu dönemde, eski Yunan ve Roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. Bu akım özellikle Barok Sanatı'nın aşırı süslemeciliğine duyulan bir tepkidir. Neoklasik resim: Yeni tarzın teknik özellikleri, ışığın getirdiği etkilerden uzak, perspektif ve derinlik aramayan, arka plana ağırlık veren -keskinleşen- çizgilerdir.

neoklasizm, neoklasizm nedir, neoklasizm ne demek, neoklasizm hakkında, neoklasizm ile ilgili bilgiler, neoklasizm hakkında bilgi, neoklasizm ne demektir, neoklasizm anlamı,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim