Hakkında Bilgi

Nizamülmülk’ün eserleri

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı.

Nizamülmülk’ün eserleri
Siyasetname Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adıdır. Ayrıca Nizamülmülk'ün yazdığı bir kitabın da adıdır. Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyasetnamelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatın koşulları ve kuralları anlatılır. İdeal bir devlet örgütünün nasıl olması gerektiği belirtilir ve kötü yönetimlerin zararlı sonuçları açıklanarak yöneticiler uyarılır. Bir ülkenin siyasal ve toplumsal yaşamını, askeri ve mali örgütlerini yasa ve tüzüklerini, toplumun gelenek ve göreneklerini de tanıtan yapıtlar olan siyasetnameler dinsel temellere de dayanır. Kur'an’dan, hadislerden ve tarihten de örnekler gösteren bu tür yapıtlarda, geçmişteki kötü olaylar, zalim, deneyimsiz ve cahil hükümdarların ve vezirlerin yol açtığı felaketler, öyküler ve fıkralar anlatılır.

Nizamülmülk, Nizamülmülkün eserleri, Nizamülmülkün eserleri hakkında bilgi, Nizamülmülkün eserleri ile ilgili bilgi, Nizamülmülkün eserleri nelerdir
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim