Hakkında Bilgi

Nüfus Yoğunluğu Nedir

Nüfus Yoğunluğu Nedir
Belli bir alanda yaşayan nüfusun, o alana oranıdır. Ülkenin genişliği ve toplam nüfus hakkında bilgi verir. Kişi/km2 olarak gösterilir.

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu
Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen sayıya, aritmetik nüfus yoğunluğu denir.

Türkiye’nin yüzölçümü (izdüşüm alanı olarak) 779.452 km2, toplam nüfusu da 62.865.574 (1997) dir. Buna göre, Türkiye’nin aritmetik nüfus yoğunluğu, 1997 yılına göre yaklaşık olarak 81'dir. Ancak, bu yoğunluk çok kaba olarak nüfusun dağılışını gösterir ve sadece ülkelerin nüfus yoğunluklarını kıyaslamak için kullanılır. Oysa il ve ilçelerin nüfusları ve yüzölçümleri dikkate alınarak yapılan aritmetik yoğunluk, gerçeğe daha yakın rakamlar vermektedir.

Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
Bir ülkede veya herhangi bir sahada, tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun, tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna tarımsal nüfus yoğunluğu denir. Bu yöntem, aritmetik nüfus yoğunluğuna göre, daha gerçekçidir.

Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu bölge ve iller arasında farklılık gösterir. Bunda yerşekillerinin dağlık ve ovalık olmasıyla, tarımda çalışan nüfusun miktarı etkili olmaktadır.

Genel olarak, tarımsal nüfus yoğunluğu, dağlık alanlarımızda fazla, geniş tarımsal ovalarımızda ise düşüktür.

Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler
1. Doğal faktörler:
yerşekilleri, iklim, su kanalları , toprak, bitki örtüsü

2. Beşeri faktörler:
siyasi, idari, tarihi, askeri, dini

3. Ekonomik faktörler:
Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, ticaret, yer altı ve yerüstü kaynakları

1. Doğal (Fiziki) faktörler:

a. yerşekilleri:

1. Dağlık ve engebeli yerler seyrek nüfuslu düz arazili sık nüfusludur.

2. Yüksek yerlerde seyrek nüfusludur

3. Türkiyenin dağlarının güney yamaçları bakı durumunda olduğundan daha sık nüfusludur sebebi(sıcak olması)

4. Dağların denize bakan yamaçları çok yağış aldığından daha sık nüfusludur 2-İKLİM:

1. Sıcaklığın:
iklimin sıcak olduğu yerler seyrek nüfusludur, tarımın yapılamamasındandır.

2. Yağış:
Yağış arttıkça nüfus artar istisnalar:toroslarım yüksek kısımları kuzey ana- Dolu dağlarının yüksek kısımları doğu anadoludaki bazı dağlar en ideal iklim ılık ve yağışlı iklimdir.

3. Su kaynakları:
Su kaynaklarının çevresi türkiyenin sık nüfuslu olan yerleridir. Denizlerdir. Kıyı bölgelerimiz sık nüfusludur. Akarsuların kenarları, göllerin kenarları, su kaynaklarına bağlı olarak sık nüfuslu yerlerdir.

4. Toprak:
Tarıma elverişli toprakların bulunduğu yerler sık nüfuslu yerlerdir. Kıyı ovaları, delta ovaları. Vadi tabanı ovaları ve düz araziler toprağa bağlı olarak nüfusludur.

5. Bitki örtüsü:
Bitki örtüsünün sık olduğu yerler yoğun nüfuslu yerlerdir.en çok nüfuslu yerDoğu karadeniz kıyılarıdır. İç bölgelerdeki bozkır ve dağ çayırları alanları hayvanların beslenmesini sağladıkları için nüfusun artmasına sebep olurlar.

2. Beşeri faktörler:
a. Siyasi: örn:hatay
b. İdari: örn:ankara bursa edirne istanbul
c. Tarihi: örn: istanbul edirne bursa
d. Askeri: örn:gölcük sarıkamış tuzla
e. Dini: örn: mekke kudüs roma efes urfa konya

- Bilim ve teknolojideki gelişmeler
- İç ve dış göçler
- Ulaşım
- Ekonomi
- : Turizm
- : Sanayi
- : Ticaret
- : Tarım
- : Hayvancılık
- : Madencilik
- : Ormancılık
- : Balıkçılık

Nüfus, Nüfus Yoğunluğu, Nüfus Yoğunluğunun nedenleri, Nüfus Yoğunluğunun sebepleri, Nüfus Yoğunluğuna neler etki eder, Nüfus Yoğunluğunu etkileyen etkenler, Nüfus Yoğunluğu ile ilgili bilgi, Nüfus Yoğunluğuyla ilgili bilgi, Nüfus Yoğunluğu Nedir, Nüfus Yoğunluğu Ne Demek, Nüfus Yoğunluğu Hakkında, Nüfus Yoğunluğu, Nüfus Yoğunluğu Hakkında Bilgiler,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim