Hakkında Bilgi

Nükleotid nedir

Nükleotid nedir
Nükleik asitlerin ( DNA, RNA) yapı birimleri.Nükleotitler çok çeşitli biyokimyasal süreçlerde yer alan, düşük moleküler ağırlıklı hücre içi moleküllerdir. Bilinen en önemli özellikleri pürin ve pirimidin nükleotitlerinin hücresel DNA ve RNA moleküllerini oluştur­malarıdır. Pürin ribonükleotitlerinin yine yaşam aktivitesi açısından büyük önem taşıyan yüksek enerjili ATP moleküllerinin kaynağı olduğunu da belirtmek gerekir. Adenin nükleotidi aynı zaman­da önemli koenzimlerin yapısında da yer alır.

Piri­midin nükleotitleriyse nükleikasitlerin monomer üniteleri olmalarının yanı sıra karbonhidrat me­tabolizmasında ve lipidbiyosentezlerindeyer alan yüksek enerjili ara moleküller oluştururlar. Nükleozitler, pürin ya da primidin bazlarının bir şeker molekülüyle friboz ya da deoksiriboz) birleş­mesiyle oluşan yapıdır. Örneğin adenozin nükleozidi, adenin ve D-ribozun birleşmesinden oluşur. Nükleotitlerse nükleozitîerin şeker yapısındaki bir ya da daha fazla serbest hidroksil grubunun fosforillenmesiyle oluşan yapılardır. Örneğin adenozin monofosfat (AMP) nükleotidi adenozin ve fosfattan oluşur.Pürin ve pirimidinlerin doğada oluşan serbest baz biçimleri nükleozit ve nükleotit olarak bulunan biçimlerinden daha fazla oranda bulunurlar.

Biyoloji, nükleotid, nükleotid nedir, nükleotid ne demek, nükleotid neye denir, nükleotid hakkında, nükleotid ile ilgili bilgiler, nükleotid bilgi, nükleotid hakkında bilgi, nükleotid ne demektir, nükleotid anlamı, nükleotid ile ilgili bilgi, nükleotid neye denir,farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim