Hakkında Bilgi

Öğretmenler Hakkında Bilgi

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı.

Öğretmenler Hakkında Bilgi
Öğretmenlik eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilere istenilen seviyede bilgi, beceri veya bir sanatı, tekniği öğretme mesleği. Bu mesleği icra eden kimseye öğretmen, muallim (eski) veya hoca adı verilir.

Öğretmenlerin Yetişmeleri
"Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanır."
Eskiden, öğretmen okullarında (köy enstitüleri, köy öğretmen okulları) yetişen ilkokul öğretmenleri; eğitim enstitülerinden çıkan ortaokul öğretmenleri; yükseköğretmen okullarıyla üniversitelerin edebiyat ve fen fakülteleri belirli dallarında okuyan ve öğretim lisansı almak için meslek bakımından gerekli ek dersleri ( didaktik,pedagoji tarihi, pedagojik formasyon,psikoloji ) gören üniversite mezunlarından Milli Eğitim Bakanlığı hizmetine geçen lise öğretmenleri,Memurluk Kanunu'nun kapsamına girerdi. Günümüzde ise öğretmen yetiştirme görevini, üniversitelerin ilgili Eğitim Fakülteleri ile Teknik Eğitim Fakülteleri üstlenmiştir.
Öğretmenler, bakanlığın hazırlattığı yönetmeliklere uygun şekilde, yetişmelerinin kendilerine sağladığı imkânlar çerçevesinde okullarda görev alırlar.

Öğretmen Görevleri
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliklerine göre genel olarak öğretmenlerin görevleri şunlardır.
Kendilerine verilen ve yetkili sayıldıkları dersleri okutmak, Okuttukları derslerle ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlemek, ders dışında okulun eğitim, öğretim ve yönetim işlerine katılmak, Kanun, yönetmelik ve emirlerle tespit edilen ödevleri yapmak.

Öğretmenler, Öğretmenler hakkında bilgi, Öğretmenler ile ilgili bilgi, Öğretmenler görevleri, Öğretmenler yetişmeleri, Öğretmenler bilgi,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim