Hakkında Bilgi

Omurgada kaç kemik vardır

Omurgada kaç adet kemik var
Vücudun dorsalinde (arkada sırtta) omurlardan meydana gelmiş vücudun ağırlığını taşıyan ve destekleyen iskelet bölümüdür. Boşluğunda sinir sisteminin önemli bir parçası olan omurilik (medulla spinalis) koruma altına alınmıştır.omurgayı meydana getiren omurların sayısı 33 tanedir. Bu sayı erginde 26’dır.

Omurga beş bölümde incelenir.
Boyun bölgesi (servikal) omurlar : Boyun bölgesi 7 omurdan meydana gelmiştir.

Göğüs (torasik) omurlar : Göğüs omurları 12 tanedir.

Bel (lumbar) omurları : Bel omurları 5 tanedir. Vücut ağırlığının taşınmasında önemli role sahiptir. Diğer omurlara göre daha büyük ve enine çıkıntılara sahiptirler.

Kuyruk sokumu (sakral) omurları : Çocukta 5 ayrı omur ergenlikte birleşerek tek omur haline gelir.

Kuyruk (koksik) omurları :
Sayısı 3-5 arasında değişen kuyruk omurları erginde tek kemik haline gelir.
Omurgada kaç adet kemik var, Omurgada kaç adet kemik vardır, Omurgada kaç kemik var, Omurgada kaç kemik vardır, Omurgadaki kemik sayısı, Omurgadaki Kemikler, Omurgadaki Kemikler Nelerdir, Omurgadaki Kemik sayısı,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim