Hakkında Bilgi

Orman Yangınlarının Nedenleri

Orman Yangınlarının Nedenleri ve Oluşumu
Orman yangınlarına neden olan etmenleri iki ana başlık altında toplamak mümkündür.

Doğal Etmenler
Yıldırımlar
Yağmur damlacıklarının ve cam parçalarının optik özellik göstermesi
Kuraklık
Hafif ve sürekli rüzgârda kuru dalların birbirine sürtünmesi

Beşeri Etmenler
Bilinçli olarak (ekonomik, terör amaçlı v.b.) davranışlar
İstem dışı (sigara izmariti, piknik, kazalar v.b.) davranışlar
Dünya'da görülen orman yangınlarının çok büyük bir kısmı, %98.8 kadarı, bilerek ya da istem dışı olarak insanların çeşitli etkinlikleri sonucu meydana gelmektedir. Bunun %25'i dikkatsizlikten, %34'ü ihmal ve tedbirsizlikten, %40 kadarı da kasıtlı olarak çıkartılan orman yangınlarıdır.

Görüleceği gibi ancak %1'den biraz fazla bir kısmı, doğal nedenlerle oluşmaktadır. Ancak burada konu doğal afetler olduğu için, orman yangınlarına neden olan bazı doğal olaylar ve doğal yangınlar üzerinde durulacaktır.
İnsanlar tarafından kasıtlı olarak veya istem dışı çıkartılan yangınların dışında, doğal etmenlere bağlı olarak oluşan orman yangınlarının başlama nedenlerinin hemen hepsi klimatolojik ve meteorolojiktir. Daha önce de belirtildiği gibi yıldırımlar, orman altındaki organik kalıntıların aşırı ısınması sonucu nem kaybederek kuruması, su damlalarının veya cam parçalarının optik özellik göstermesi, kuraklık ve kuru dalların hafif fakat sürekli olarak birbirine sürtünmesi, doğrudan o yerdeki meteorolojik ve klimatolojik koşullarla ilgilidir. Dolayısıyla, bir yerin iklimi ile hava koşulları, o yerde görülen orman yangınlarının oluşumu, şiddeti, süresi ve yayılışı üzerinde, oranın jeomorfolojik özellikleriyle birlikte doğrudan etkilidir.

Bunun için klimatolojik, meteorolojik ve jeomorfolojik veriler ve özellikler yangının her safhasında; başlangıcında, yangın söndürme sırasında, yangın sonrasında ve hattâ yangının tahmininde devamlı olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gereken hayatî bilgilerdir.

Yangına neden olan unsurlarla, onları etkileyen etmenlerin neler olduğunu bilmek, yengin olasılığını tahmin etmenin ve yangınları önlemenin ilk koşuludur. Yangının yayılması mevcut hava koşullarına, o yerin topografik durumuna, orman ve orman altı organik madde özelliğine bağlıdır. Çünkü iklim değişkenlerinin bu yama maddeler üzerindeki etkileri çok büyüktür. Hem yangın çıkma riskini, hem de yangın başladıktan sonra genişleme yönünü ve şiddetini iklim değişkenleri ile bu yanıcı maddeler arasındaki ilişki belirmektedir.

Yanıcı organik maddelerin hassasiyeti, nem ve sıcaklık değerine bağlı olarak mevsimden mevsime, gün içerisinde de, saatten saate değişiklik gösterir. Yanıcı madde neminin ve hava neminin yüksek olduğu mevsimlerde ve günlerde hatta saatlerde, yangın ihtimali azalmakta, nemin düşük, sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde ise yangın riski artmaktadır. Başka bir deyişle yangın mevsimi ve yangın tehlikesi periyodu, yanıcı maddelerin nem miktarının azalarak yanabileceği seviyeye gelmesiyle başlamaktadır. Doğal olarak bu periyot, bölgeden bölgeye değiştiği gibi, aynı yerde yıldan yıla da değişmektedir.

Yangın mevsimi başlangıcı, yaşanan meteorolojik koşullara bakılarak, birkaç ay öncesinden tahmin edilebilir. Bunun için o yıl yaşanan sıcaklık ve yağış koşulları temel bilgiler olarak alınmakta ve değerlendirilmektedir.
Hava koşullan, öncelikli olarak ormandaki yanıcı maddelerin nem içeriğini kontrol etme yoluyla etkili olur. Örneğin; yağış, çiğ, sis gibi hidrometeorlar, yama maddelerin nemini artırarak yanma riskini azaltır. Buna karşılık, düşük buhar basıncı, artan sıcaklık ve rüzgâr hızı ise, yama maddelerin neminin azalmasına neden olarak yangın riskini arttıran etkenlerdir.

Doğal bir afet olarak, dünyanın belirli bölgelerinde görülen orman ve çalı yangınları, kuraklıkla doğrudan ilişkilidir. Kuraklık, yangının başlaması ve yayılması için uygun koşullar hazırlamaktadır. Çünkü doğal orman yangınlarının ana yakıtı, kuraklık sonucu daha fazla görülen orman altı ölü organik madde örtüşüdür.

Kuraklığa bağlı olarak oluşan ve çalı orman yangınlarının en büyük özelliği, çok hızlı gelişmesi ve uzun süre devam etmesidir. Kuraklığa ek olarak sıcak baskınlarının etkisiyle büyüyen bu yangınların söndürülmesi de çok güçtür. Günlerce hattâ haftalarca sürebilen bu tip yangınlarda, orman içindeki ve civarındaki bütün canlıların yaşamları tehdit altına girmekte, beşerî ve doğal çevre tahrip olmakta, çok büyük mal ve can kayıpları meydana gelmektedir. Yangın sonucunda yaşanan ekolojik sorunların yanında bütün korunma sistemleri ve önlemleri de yok olmakta büyük boyutta afet yaşanmaktadır.

Özellikle Tropikal ve Subtropikal bölgelerde görülen bu geniş alan yangınlarının bir nedeni de yıldırımlar'dır. Bilindiği gibi yıldırım, atmosferik elektriğin gözle görülebilen ve en yakıcı sonucudur. Dolayısıyla, orman yangınlarını başlatan doğal etkenlerden en önde gelenidir. Çünkü meskenleri ve insan yapısı diğer tesisleri paratonerlerle korumak mümkün ise de, ormanları böyle bir sistemle korumak mümkün değildir. Bunun için bilim adamları elektriği boşaltarak ve/veya yönünü değiştirerek yıldırımın etkisini belirli bir alanla sınırlayabilmek için büyük çalışmalar yapmaktadır. Nitekim son yıllarda ABD'de lokal boyutta da olsa bulutlardaki elektriği yapay yolla boşaltma ve başka yöne kaydırma konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir.

orman, orman yangınları, orman yangını, orman yangınlarının nedeni, orman yangınlarının nedenleri, orman yangınlarının sebepleri, orman yangını nedenleri, orman yangını nedeni, orman yangınlarına neden olan etkenler, orman yangınları hakkında bilgi, orman yangınları ile ilgili bilgi, orman yangınlarıyla ilgili bilgi,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim