Hakkında Bilgi

Osmanlı devletinin gerileme dönemi

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı.

Osmanlı devletinin gerileme dönemi
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi, Osmanlı tarihinde Karlofça Antlaşması’ndan 1699,başlayarak, Yaş Antlaşmasına kadar 1792 geçen süreye denir.

Bu dönemde Karlofça ve İstanbul Antlaşması’yla kaybedilen yerleri geri almak ve mevcut toprakları korumak amacıyla batıda Avusturya ve Venedik, kuzeyde Rusya ve doğuda İran ile savaşlar yapılmıştır.

Bu yüzyılda Avrupa’dan geri kalındığı Pasarofça Antlaşması ’ndan itibaren kabul edilmiş ve yapılan ıslahatlarda Avrupa örnek alınmıştı

Islahatlar:
Karlofça Antlaşması ile Osmanlı bir dizi tedbirler almaya başlamış ve mali, iktisadi, idari yapılanmaya gitmiş, ordu ve donanmanın yenilenmesi çalışmalarını başlatmıştır. III. Ahmet döneminde Osmanlı Avrupa kentlerine geçici elçiler göndererek yenilikleri takip etmek istemiştir. Bu dönemde matbaa getirilmiş, İstanbul'a bir kâğıt ve kumaş fabrikası kurulmuştur.

Gerileme Dönemi Padişahları
II. Mustafa (1695 – 1703)
III. Ahmet (1703 – 1730)
I. Mahmut (1730 – 1754)
III. Osman (1754 – 1757)
III. Mustafa (1757 – 1774)
I. Abdülhamit (1774 – 1789)
III. Selim (1789 – 1807)
IV. Mustafa (1807 – 1808)

Osmanlı devleti, Osmanlı devleti gerileme dönemi, Osmanlı devletinin gerileme dönemi, Osmanlı devletinin gerileme sebepleri, Osmaanlı döneminde gerileme dönemi, Osmanlı devletinin gerileme dönemi hakkında bilgi, Osmanlı devletinin gerileme dönemi ile ilgili bilgi,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim