Hakkında Bilgi

Ototrof nedir

Ototrof nedir
Ototrof Kendi besinini kendi yapabilen canlılar. İnorganik maddelerden enerji kullanarak organik besin yapabilen canlılara Ototrof (üretici) denir. Ototrof canlılar Fotosentez yapanlar ve Kemosentez yapanlar olmak üzere iki grupta toplanırlar.

A)FOTOSENTEZ YAPANLAR: Bu beslenme biçiminde enerji kaynağı Güneşin ışık enerjisidir. Klorofilli hücreler ışık enerjisini soğurup kimyasal bağ enerjisine çevirerek, besin yapmada bu enerjiyi kullanırlar.Yeşil bitkiler, Mavi yeşil algler ve Fotosentetik bakteriler bu şekilde kendi besinlerini yapabilen üreticilerdir.

B)KEMOSENTEZ YAPANLAR: İnorganik maddeleri oksitleyerek kimyasal enerji sağlar. Bu enerjiyi inorganik maddelerden organik madde (besin) yapmada kullanırlar. Sadece bir grup bakteri tarafından gerçekleştirilir. Klorofilleri yoktur. Demir, Kükürt, Azot bakterileri bu gruba örnektir.

Biyoloji, Ototrof, Ototrof nedir, Ototrof ne demek, Ototrof neye denir, Ototrof hakkında, Ototrof ile ilgili bilgiler, Ototrof bilgi, Ototrof hakkında bilgi, Ototrof ne demektir, Ototrof anlamı, Ototrof örnek, Ototrof özellikleri, Ototrof ile ilgili bilgi, Ototrof neye denir,


farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim