Hakkında Bilgi

Özgeçmiş Örneği

Özgeçmiş Örneği

Berrak Su
Adres Bilgileri: Bahçelievler Sok. No:1 Bahçelievler / İSTANBUL
Ev Tel : (0 312) xxx x xxx
Cep Tel : (0 532) xxx x xxx
E-posta : berraksu@berraksumail.com

Kişisel Bilgiler
Cinsiyet : Bayan
Doğum Tarihi : 01/01/1980
Medeni Durum : Bekar
Uyruk : T.C.
Sürücü Belgesi : B

Kariyer Hedefi : İş hayatımda, eğitim ve kariyer geçmişime uygun bir kariyer fırsatı yakalamak. Uzun vadede, çalıştığım firmaya değer katarak yöneticiliğe terfi etmek.

Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans : Sabancı Üniversitesi – İstanbul İşletme – 09/2002 – 06/2004
Üniversite : Gaziantep Üniversitesi – Gaziantep İktisat – 09/1998 – 06/2002
Lise : Gaziantep Lisesi – Gaziantep Matematik – 09/1991 – 06/1998

İş Deneyimi
10/2004 – Halen Çalışıyorum xxx Finans Danışmanlığı – Ankara

Departman : Finans
Pozisyon : Danışman – Tam zamanlı
İş tanımı : Kurumsal finans danışmanlığı.

Bilgisayar Bilgisi
Word, Excel, Powerpoint, Outlook: Çok iyi - Matlab: Çok iyi

Yabancı Dil Bilgisi

İngilizce : Okuma: Çok iyi, Yazma: Çok iyi, Konuşma: Çok iyi
Fransızca : Okuma: Çok iyi, Yazma: Çok iyi, Konuşma: Çok iyi

Hobiler
Kitap okumak, tenis, sinema, internet, seyahat etmek, trophy ve outdoor sporları

Referanslar
Mehmet Mehmet Öz : Sabancı Üniversitesi – Profesör – Tel no.: (0 312) 999 99 99
Feridun Bilge : xxx Finans Danışmanlığı – Genel Müdür – Tel no.: (0 312) 999 99 99

(Eğer Referanslar bölümü boş bırakılırsa şu not eklenebilir:“Arzu edilirse belirtilecektir.”)

Özgeçmiş Örneği
Türk dili kitabı. Ed. Gülden Sağol Yüksekkaya. Đstanbul, 2006. 289-292.
Özgeçmis

Ceval Kaya
Özgeçmis, bir kisinin, geçmisindeki önemli asamaları ve sahip olduğu donanımı kendi
ağzından yazdığı bir tür hayat hikâyesidir. Genellikle yeni bir ise girileceği zaman kisinin kendini tanıtması amacıyla ilgili kurulusa vermek için yazılır. Özgeçmise bakılarak kisi hakkında ön bilgi edinilir. Basvurular çok ise, yalnızca özgeçmise bakılarak eleme de yapılabilir.

Özgeçmis kisiyi tam ve doğru olarak tanıtmalıdır. Kisinin donanımını ve kapasitesini
karsı tarafa tam olarak yansıtmalıdır.

Özgeçmis, standart kâğıda (A4, çizgisiz, beyaz, 80 gram) bilgisayar, daktilo veya elle
yazılır.

Özgeçmis yazıldıktan sonra bir kopyası saklanır. Yasantıdaki değisiklikler yeri geldikçe ilave edilir ve güncellenir. Đleride baska bir yere özgeçmis vermek söz konusu olduğunda yeni bastan yazılmaz, elde mevcut olan gözden geçirilip verilir. Onun için, özgeçmis bir kere yazılır, ama birçok kere güncellenir.

Klasik ve modern olmak üzere iki tür özgeçmis vardır. Modern özgeçmis, belirli bazı
bilgilerin form doldurur gibi kâğıda yazılmasından ibarettir. Modern özgeçmiste cümle
kurmak yoktur, is tamamen mekaniktir. Klasik özgeçmis ise, hayat hikâyesi tarzında yazılır.

Bu tür özgeçmis hâlâ yaygın olarak kullanılmaktadır.
Burada klasik özgeçmis tanıtılacaktır.

Özgeçmiste şu bölümler bulunur:
1. Tarih: Yazı alanının sağ üst kösesinde yer alır. Bu tarih, özgeçmisin yazıldığı / güncellendiği günün tarihidir. Gün.Ay.Yıl seklinde yazılır. Gün ve ay tek haneli ise
önüne sıfır konulur. Rakamlar normal rakamdır ve aralarında nokta bulunur: 02.10.2005,
14.08.2003, 03.05.1997, 23.11.2002 gibi.

2. Baslık: Tarihten sonra en az bir satır bosluk bırakılarak satırın ortasına konulmus
“Özgeçmis” kelimesinden ibarettir.

3. Özgeçmis metni: Metin bölümü paragraflar hâlinde düzenlenir. Her paragrafta ayrı
bir konudan bahsedilir. Özgeçmiste yazılması zor olan bölüm burasıdır. Her türlü duygudan arındırılmıs, açık ve kısa cümleler kullanılır. Su alt bölümleri vardır:

3.1. Doğum ve aile bilgileri: Bu alt bölüm iki veya üç cümleden ibarettir.
Birinci cümlede doğum yılı ve yeri belirtilir. Bunlar, nüfus cüzdanındaki bilgilerdir. Bu bilgilerle karsı tarafa kisinin yası ve yurdun neresinden olduğu söylenmis olur.
Bazen doğum yeri tercih sebebi olabilir. Bu cümle aynen söyle kurulur: 1980 yılında Tekirdağ’da doğdum.

İkinci cümlede babanın ve annenin mesleği yazılır. Bu bilgiler aile çevresini ve özellikle okul öncesi dönemde en fazla etkisinde kalınan ortamı açıklar. Bunlar, bazen is basvurusunda bulunulan kurulusça tercih sebebi olabilir. Bu cümle söyle kurulur: Babam öğretmen, annem ev hanımı.

Üçüncü cümlede kardes sayısı belirtilir. Eğer ailede baska çocuk yoksa, bu cümle yer
almaz. Cümle söyle kurulur: İki kardesim var.

3.2. Resmî eğitim bilgileri: Bu alt bölümde bitirilen okullar ile devam eden okul
bilgileri yer alır. Bu okullar, kisinin eğitimindeki en önemli sekil vericilerdir. Okulların adları, okuluna göre, bazen referans anlamına gelir.

2
Genel olarak, iki cümle bu alt bölümde yer alacak bilgileri ifade etmeye yeterlidir.
Bitirilen okullar hakkındaki bilgi; okulun bulunduğu sehir, okulun adı ve hemen ardından parantez içinde bitirme yılından ibarettir: Adana’daki Atatürk İlkokulunu (1975), ... bitirdim.

Sehir belirtilmemisse, okulun, doğum yerinde veya bitirilen bir önceki okulun bulunduğu
sehirde olduğu varsayılır.

Devam eden okul hakkındaki bilgi ise, kayıt yılı ve okulun adı biçiminde verilir: 1976
yılında Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydoldum. Okula kayıt yılı, bir önceki okulu bitirme yılı ile aynı ise, yılı tekrar yazmak gerekmez. Onun yerine, “Aynı yıl” ifadesi tercih edilir: ... Edirne Lisesini (1978) bitirdim. Aynı yıl, Đstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine kaydoldum.

3.3. Özel eğitim bilgileri: Resmî eğitim yanında bilgi ve donanımı artırmak üzere
bazen özel eğitime de ihtiyaç duyulur. Bu eğitim, genelde kurslarda verilir.
Bu alt bölüme, okullara giris sınavları için gidilen kurslar hariç, her türlü kurs
yazılabilir. Baslanan, fakat bitirilmeyen ve kiside herhangi bir kazanım olusturmayan kursları yazmak gerekmez.

Bu kursların baslıcaları sunlardır: Yabancı dil kursları, sürücü kursu, spor kursları,
bilgisayar ve daktilo kursları vs.

Kurslar yazılırken genelde suna dikkat edilir: Ne zaman, hangi kursa gittiniz, ne
düzeyde kazanımınız oldu?

Örnekler:
1999 yılından beri B sınıfı sürücü belgem var.
1983-1985 yılları arasında Amerikan Kültür Merkezinde ileri düzey Đngilizce kurslarına
devam ettim.
2002 yılında Delphi programlama dili kursuna gittim.
2001-2002 yıllarında orta düzeyde bağlama kursu aldım.

Bu tür kurslar, kazanım az olsa bile, kisinin öğrenmeye açık olduğunu, kendini
gelistirmeye yatkın bulunduğunu gösterir. Bunlar, isveren tarafından göz önünde
bulundurulur.

3.4. Askerlik bilgisi: Erkekler, eğer askerliklerini tamamlamıslarsa, bu hususu bu alt
bölümde belirtirler. Formatı söyledir: Askerlik, ne zaman, nerede ve ne askeri olarak
tamamlandı?

Örnek: Askerliğimi 1983 yılında Denizli’de kısa dönem piyade er olarak yaptım.
Bayanların özgeçmislerinde bu alt bölüm yer almaz.

3.5. is deneyimi: Profesyonelce çalısılan ve para kazanılan kuruluslar bu alt bölümde
belirtilir. Bu bölüm kisinin çalısma hayatında ne kadar deneyime sahip olduğunu gösterir.

Çalısılan yerler çok zaman bir referans niteliğindedir.
Bu bölümde yer alan çalısma bilgileri tarih sırasına göre düzenlenir. Hâlen devam eden
çalısma bilgisi en sonda yer alır. Formatı söyledir: Hangi yıllar arasında, nerede, ne olarak çalıstınız?

Örnekler:
1995-1999 arasında bir markette kasiyer olarak çalıstım.
1999-2001 arasında Tofas’ta muhasebeci olarak çalıstım.
2001’den beri serbest muhasebeci olarak çalısıyorum.
Çalısılan yerlerin çok olması bir taraftan istikrarsızlık anlamına gelebilir, öbür taraftan, bu yerlerin kendi arasında bir yükselis eğilimi varsa, bu, kisinin hırslı olduğunu da gösterebilir.

3.6. Uğraslar: Para kazanmak amacı gütmeyen, kisinin mesleğiyle doğrudan alakalı
olmayan ve bos zamanları değerlendirmek üzere yapılan yararlı etkinlikler bu alt bölümde belirtilir. Burada yer alan bilgiler, kisinin ilgisinin genisliğini, hayata daha genis baktığını gösterebilir.

3
Örnekler:
Seyahatten hoslanırım.
Klasik müzik dinlerim.
Futbol oynarım.
Not: Kitap okumayı severim gibi bir cümle uğrasları belirtmek için uygun değildir.
Çünkü, herkes kendi mesleğiyle ilgili kitap okur. Eğer maksat baska tür kitap okunduğunu belirtmek ise, o zaman “Roman okurum.” gibi daha net bir cümle kurulmalıdır.

3.7. Medeni durum ve çocuk bilgisi: Medeni durum ve çocuk sayısı bu alt bölümde
belirtir.

Bazı meslekler için evli, bazıları için bekâr olmak zorunludur veya tercih edilir. Evli ve çocuklu olmak, kisinin hayata daha sıkı bağlanmasına sebep olduğu için, bazen is basvurularında önemli olabilir.
Formatı söyledir:
Evliyim. İki çocuğum var.
Evliyim.
Kisi evli değilse, bekâr olduğunu yazması gerekmez. Bu bölüm yoksa, onun bekâr
olduğu varsayılır.

4. İsim: Özgeçmis sahibi, bu bilgileri yazdıktan sonra bir sonraki satıra sağa yanasık
olarak adını ve soyadını belirtir. Bu isme bakarak, özgeçmisin kime ait olduğu anlasılır.

Özgeçmiste imza gerekli değildir.

(Not: Özgeçmiste yer alan bölümlere ait yazılacak özellik yoksa, bu bölümler
atlanır.)Özgeçmiş, Özgeçmiş Örneği, Özgeçmiş Örnekleri, Özgeçmiş Örnek,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim