Hakkında Bilgi

Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknikeri

Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknikerliği Mesleği ve Özellikleri
Şeker endüstrisinde, pancar yetiştiriciliğinden şeker üretimi aşamasına kadar çeşitli kademelerde çalışan kişidir.

GÖREVLER

Ziraat Mühendisinin gözetimi altında,

- Ekim alanlarının belirlenmesi,

- Pancar bitkisinin ekiminin kontrolü,

- Şeker Pancarı bitkisinin bakımında çiftçilerin teknik bakımdan desteklenmesi,

- Şeker pancarı hasadının kontrolü,

- Şeker pancarında verim ve kalite değerlerini yükseltmek için bilimsel çalışmaların yürütülmesi, kontrolü,

- Yeni üretim teknikleri konularında çiftçileri bilgilendirilmesi,

- Hastalık ve yabancı otlarla mücadele etmede çiftçilere gerek teknik, gerekse uygulama bilgilerinin verilmesi,

- Şeker pancarının fabrika ortamında işlenme evrelerine ve şeker üretimi teknolojisi ile şeker pancarı yan ürünlerinin değerlendirilmesi çalışmalarına katılır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Pancar ekim makineleri,

- Toprak işleme aletleri (traktör, pulluk vb.),

- Pancar sökme makineleri,

- Pancar boşaltma makineleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Pancar Yetiştirirciliği ve Şeker Teknikeri olmak isteyenlerin:

- Fen bilimlerine ilgi duyan,(biyoloji, botanik, bitki besleme,bitki fizyolojisi)

- Bedence sağlam ve dayanıklı,

- Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

- Dışa dönük ve insanlarla rahat iletişim kurabilen,

- Ekip çalışmasına yatkın,

kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknikerleri; açık havada, şeker pancarının yetiştirildiği tarlalarda ve deneme üretimi yapılan sahalarda çalışırlar. Bunun yanı sıra pancarın fiziksel ve biyolojik değerlerinin saptandığı laboratuarlarda ve şeker fabrikalarında sıcak, kokulu ve kapalı ortamda görev yaparlar.

- Ekim alanlarında çalışırken çamurlu, tozlu ve rüzgarlı, sıcak veya soğuk ortamda bulunabilirler.

- Çiftçiler, Ziraat odaları, Ziraat Mühendisleri, Pancar Çavuşları ve meslektaşlarıyla diyalog içindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Pancar üretimi ve işlenmesi alanında teorik ve uygulamalı becerilere sahip meslek üyelerinin, ağırlıklı olarak üretime dönük çalışmaları söz konusu olabileceği gibi, fabrika ortamında şeker pancarının işlenmesi ve şeker elde edilmesine yönelik ara eleman olarak da iş piyasasında çok yönlü görevler üstlenmesi beklenmektedir.

- İş bulma imkanı öncelikle İç Anadolu Bölgesinde olmakla birlikte, pancar ekimi yapılan diğer bölgelerde de istihdam imkanı vardır.

- Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi programından mezun olanlar, Şeker Enstitüsü'nde, Pancar kooperatiflerinde, kamu ve özel şeker fabrikalarında pancar yetiştiriciliğinden şeker üretimine kadar tüm kademelerde görev alabilirler.

- Gübre imalatı ve pazarlamasında teknik eleman olarak çalışabilirler, isterlerse kendi işini kurarak pancar yetiştiriciliği yapabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi eğitimi sadece Konya Selçuk Üniversitesi Karapınar Meslek Yüksekokulunda verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi, Makine Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya bölümlerinden mezun olanlar “Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Bu mesleğin eğitimi, lise eğitimi üzerine 2 yıldır.

- Eğitim süresince; Temel derslerin yanı sıra tarım ekolojisi, toprak ve bitki analiz teknikleri, şeker pancarı yetiştirme tekniği, şeker üretim teknolojisi, şeker pancarı ıslahı ve tohumculuğu, şeker pancarı hastalıkları, şeker pancarı bakımında mekanizasyon, sulama, botanik, genetik, genel kimya, genel matematik, biyometri, gübreler ve gübreleme ile organizasyon ve mevzuat gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

- Dersler, teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca öğrencilere dördüncü yarıyıl sonunda Bitirme Ödevi (Seminer/Proje) verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

- “Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde, “Bitkisel Üretim” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

- Kamuya ait şeker fabrikalarında tekniker olarak göreve başlarlar. Şeker fabrikaları bölge şefliklerinde ziraat teknikeri, bölge şef yardımcısı veya bölge şefi pozisyonlarına yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER: Bağcılık Teknikeri, Seracılık Teknikeri, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme Teknikeri, Tarımsal Laboratuar Teknikeri, Antepfıstığı Teknikeri.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.

Eğitim sonrası mezunların ücret düzeyi işletmenin büyüklüğüne, kişinin deneyimlerine ve bölgesel arz-talep koşullarına göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,

- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.
meslekler ve özellikleri, mesleklerin özellikleri, meslek tanıtımları, pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikeri, pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikeri tanıtımı, pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikeri nedir, pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikeri ne demek, pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikeri neye denir, pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikeri ile ilgili bilgiler, pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikeri bilgi, pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikeri hakkında bilgi, pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikeri olmak için, pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikerinin görevleri, pancar yetiştiriciliği ve şeker teknikerinin özellikleri, pancar yetiştirirciliği ve şeker teknikerliği mesleği, meslek tanıtımı,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim