Hakkında Bilgi

Pankreas Nedir

Pankreas nedir
Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hemde dış salgı ile görevli olan karma bez.Pankreas, karın bölgesinde, midenin arka­sında, safra kesesi ve karaciğere komşu, vücudun hayati organlarından biridir. Pankreas iki ayrı fonksiyonu yerine getirir. Birincisi bağırsak kanalına akıtılan pank­reas sıvısını yapmaktır. Bu sıvı, nişastanın, proteinlerin ve yağların sindiriminde yer alan ve onları kimyasal yönden parçalayan bazı temel enzimleri içermektedir. İkincisi, endokrin organ olarak insulin salgılar ve doğrudan kana verir. İnsulin, kan şekeri seviyesinin düzenlenmesinde ve şekerin ısı ve enerjiye çevrilmesinde son derece önemli bir hormondur. İnsulin, Pankreasın her tarafına yayılmış bulunan Langerhans adacıkları adı verilen hücre grupları taraflıdan yapılır. İnsulin yapılmasının azalmasına veya durmasına yol açan Pankreas bozukluğu dıabetes mellıtus olarak bilinen seker hastalığına yol açar.

Pankreasın Langerhans adacıklarında ba­zen tümörler gelişebilir ve insulinin fazla yapılmasına neden olurlar. Insulının fazla miktarda yapılması kan şekeri düzeyini düşürür ve derin solunum, halsizlik, konvulsıyon ve komaya kadar giden belirtiler görülür. Tümörleri ameliyatla çıkarmak, hastalığın tedavisi için en etkili yoldur. Pankreas, safra kesesi veya mide ınfeksıyonlarından etkilenebilir ve böyle iltihap­lanmalar sonucu sarılık meydana gelebilir. Kanserin organa yayılmış olması da sarılı­ğa yol açabilir. Pankreasın aniden hastalanması yanı akut pankreatıt, bakterilerin organa direkt ya­yılmasından veya Pankreas kanalının tı­kanması sonucu güçlü sindirim enzimleri­nin geri dönmesiyle oluşabilir.Karında şid­detli ağrı, kusma, kanama, solgunluk ve şok belirtileridir.En belirgin şikâyet ıkı omuz ara­sına vuran şiddetli bir ağrıdır. Yatınca ar­tar, oturunca azalır. Kanser Pankreasın neresinde olursa olsun tek tedavisi ame­liyattır.

Pankreas nedir?
Pankreas: karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının önkısmında yerleşik bir organdır. Pankreas şekil bakımından bir çekice benzetilebilir. Ağırlığı 70-100 gram arasında ve rengi kırmızımtraktır. Ortalama 15 cm uzunluğunda olup, baş, gövde ve kuyruk kısımları vardır. Salgılarıyla sindirm fonksiyonunayardımcı olur vekan şekerini düzenler. Karın boşluğunun üst kısmında arka duvara dayalı olarak bulunan, hem iç hem de dış salgıları olan bir gudde organı.

Pankreasın büyük kısmı, hazım için çok önemli olan salgıları hazırlayan alveoler bez dokusundan yapılmıştır. Pankreasın bu kısımlarında yapılan dış salgısı, bir kanalpankreas nedir,pankreas hastalıkları aracılığıyla oniki parmak barsağına akıtılır. “Succus Pancreaticus” veya“pankreas özsuyu” adı verilen bu salgı sindirim işinde rol oynayan tripsin, lipaz ve amilaz adlı fermentleri ihtivâ eder. Bu enzimlerin etkisi sâyesinde pankreas salgısı her üç grup gıdâ maddeleri, yâni yağ, protein ve karbonhidratların hazmında önemli bir işi yerine getirir. Pankreasın, iç, yâni kana olan salgısına gelince bu salgı, pankreas içinde bulunan ve Langerhans adacıkları denilen küçük kapalı bezler tarafından yapılır.

İnsülin ve glukagon adını alan hormonları, kan şekerinin ayarlanmasında iş görürler. Başı oniki parmak barsağının açıklığına uyar ve sağdadır. Gövdesi, enine uzanıp aortu, sol böbreküstü bezini, sol böbreği, böbrek atar ve toplardamarlarını çaprazlar. Gövdesinin devamı olan ve en ince kısmı olan kuyruk kısmı dalağa kadar uzanır. Pankreasın kanı, dalak, karaciğer ve üst mesenten damarlarından gelmektedir. İki boşaltıcı kanalı vardır. Büyük olanı Wirsung kanalıdır, gövdesini boydan boya kateden bu kanal, bezin çeşitli parçacıklarından gelen salgıları toparlayıp, oniki parmak barsağına açıldığı yere akıtır. Genellikle buraya açılmadan önce safra kanalıyla birleşir ve öyle açılır. Santorini kanalı ise, Wirsung kanalının üst tarafından oniki parmak barsağına açılan bir diğer dış salgı kanalıdır.

Pankreas hastalıkları: Pankreas hastalıklarının teşhisi belirtilerinin çeşitliliği, silikliği ve diğer hastalıklara benzemesi dolayısıyla oldukça zordur. Pankreastan gelen ağrının diğer karın içi organların ağrılarıyla karışması sık görülen bir durumdur.

Had pankreatit: Pankreasın akut iltihabıdır. Batı ülkelerinde hastalığa sebep olan en önemli faktörler, safra kesesi hastalıkları, aşırı alkol alınması, sürekli alkol kullanımıdır alkol pankreas hastalıklarının gelişmesinde aktif rol oynar.. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise bunların yanında dengesiz beslenme de diğer bir faktör olarak ortaya çıkar. Bu hastalarda çoğu defâ alkol alınmasını veya ağır bir yemeği tâkiben kriz başlar. Hastalar âni başlayan şiddetli bir karın ağrısından şikâyet ederler. Aşırı bitkinlik ve huzursuzluk olur. Vak’aların büyük bölümünde tansiyon düşmesi, çarpıntı, % 15’inde şok meydana gelir. Hastalık ağır ve öldürücüdür. Akciğer ödemi, dolaşım şoku, kan zehirlenmesi, iç kanama gibi ağır tablolara yol açabilir. Tedâvisinde asıl olan, şokla yapılacak olan mücâdeledir.

Müzmin pankreatit: Pankreasın müzmin ve ilerleyici olarak iltihaplanmasıdır. Sebepleri arasında yine alkolizm ön plândadır. Yetersiz beslenme daha sonra gelir. En önemli belirtisi ağrıdır. İltihabî durum devam ettikçe pankreas harap olur ve fonksiyonlarında yetmezlik ortaya çıkar. Bu sebeple hazım bozulur, kilo kaybı olur, ilerleyince şeker hastalığı görülür. Tedâvisinde ağrı kesiciler verilir. Yetmezlik belirtileri için ağızdan pankreas enzimleri muhtevalı preparatlar kullanılarak, hasta rahatlatılmaya çalışılır.

Pankreas kanseri: Kırk yaş üzerinde özellikle erkeklerde görülen bir hastalıktır. Belirtileri arasında şiddetli ağrı, aşırı kilo kaybı ve ilerleyici sarılık üçlüsü ile kendini belli eder. Kanser, pankreasın baş kısmını tutmuşsa cerrâhî müdâhale ile çıkarılabilir. Geleceği iyi olmayan bir hastalıktır ve hastalar beş sene içinde kaybedilebilirler.Biyoloji, Pankreas, Pankreas nedir, Pankreas ne demek, Pankreas hakkında, Pankreas ile ilgili bilgiler, Pankreas bilgi, Pankreas hakkında bilgi, Pankreas ne demektir, Pankreas anlamı, Pankreas özellikleri, Pankreas ile ilgili bilgi,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim