Hakkında Bilgi

Penisilinin sağlıktaki yeri

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı.

Penisilinin sağlıktaki yeri
Penisilinler, bazı mantar çeşitlerinden elde edilen bakteri öldürücü etkileri (Bakterisid etki) olan antibiyotiklerdir. Doğal olarak elde edilen penisilin “Benzil penisilin”dir. Bunun dışında günümüzde kullanılan penisilinlerin çoğu yarı yapay yöntemlerle hazırlanmaktadır. Penisilinler, bakterinin hücre duvarı yapımını bozarak etkili olurlar. Hızlı çoğalan bakteriler penisilinlere karşı çok duyarlıdırlar. Penisilinler ağız yoluyla alındıklarında sindirim kanalından tam olarak emilmezler.Emilmedeki bu aksaklık midenin asit yapısından ve bağırsaklardaki bakterilerden kaynaklanır. Bunlar penisilin üzerinde bozucu etkide bulunurlar. Aç karma alman penisilinler daha çok ve kolay emilirler. Yani penisilinler yemeklerden hiç değilse yarım saat önce veya iki saat sonra alınmalıdırlar. Penisilinler kas içine ya da damar içine zerk edildiklerinde % 100 oranında vücuda kazandırılırlar ve bu işlemlerle kısa sürede tüm vücuda yayılma olanağı bulur. Penisilinler eklem sıvısına, beyinomurilik sıvısına, göz içi sıvılarına, kalp ve akciğer zarı boşluğundaki sıvıya normal koşullarda güçlükle geçerler. Ancak bu organlarda gelişen iltihabi durumlarda geçirgenlik artar. Bu özellik, tedavi açısından önemlidir. Penisilin tedavisi gören hastaların deri, akciğer, karaciğer,safra ve bağırsaklarında fazla miktarda penisiline rastlanır. Penisilin Özellikle böbrekler yoluyla, daha az bir oranda da safra yoluyla atılır. Zerk edilen penisilinler vücuttan kolay atıldığından, bunların vücuda daha geç, yavaş yayılan ve daha geç atılan biçimleri hazırlanmıştır.

Ağır hastalara, bulantı ve kusması olan hastalara penisilinin zerk edilmesi gerekir. Bunlardan ilkinde amaç istenilen doza kısa sürede ulaşılması, ikincisinde hastanın kusarak verilen ilacı kaybetmesinin önlenmesidir. Penisilin pnömokok, meningokok, gonokok, streptokok, stafilokok infeksiyonlarına karşı kullanılabilir.

Bazı kişilerde penisilinlere karşı allerji belirir. Daha önce herhangi bir penisiline karşı allerji göstermiş olan kişilerde penisilinlerin yeniden kullanılmaması gerekir. Herhangi bir etkene karşı allerjisi olan kişilerde penisilin kullanımında dikkatli olmak gerekir. Penisilin allerjisinden niçin bu. kadar çok korkulur? Bu korkunun nedeni, ba:zı allerji olaylarının “Anaflaktik şok” denilen bir şok tablosuyla, ölümle sonuçlan-masındandır. Ancak her penisilin allerjisi de kesin olarak anaflaktik şok tablosu göstermez, Anaflaktik şok tablosu sık rastlanmayan lbir durumdur’. Çoğu allerji olayında penisilin tedavisinin 7-10. günlerinde ürtiker benzeri kaşıntılı deri kızarıklıkları ya da deri belirtileri gelişir. Kimi hastalarda da “Serum hastalığı” görülür. Bazı allerji olayları çok hafif seyreder. O kadar ki penisilin tedavisinin sürdürülmesine karşın allerji kaybolur. Kimi olaylarda da allerji belirtileri, penisilinin kesilmesinden hemen sonra kaybolur. Bazı penisilin türleri havale nöbetleri, ateş yükselmesi, anemi, iğne yerinfle ağrı gibi yan etkilere yol açabilirler.

Penisilin, Penisilinin sağlıktaki yeri, Penisilinin sağlıktaki yeri hakkında bilgi, Penisilinin sağlıktaki yeri ile ilgili bilgi, Penisilinin sağlıktaki yeri nedir,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim