Hakkında Bilgi

Piri Reis Kimdir - Piri Reis Hayatı

Piri Reis Kimdir - Piri Reis Hayatı
1465-1470 yılları arasında Gelibolu'da doğduğu tahmin edilen ’in asıl adı Muhiddin Pirî'dir. Karamanlı Hacı Ali Mehmed'in oğlu ve ünlü Osmanlı denizcisi Kemal Reis'in yeğenidir. O dönemde Karamanoğulları Osmanlı devletine katılmış Fatih Sultan Mehmet'in emriyle Beyliğin ileri gelenleri İstanbul'a göç ettirilmiştir. Kemal Reis ve ailesi önce İstanbul'a bir süre sonra Gelibolu'ya giderek orada yerleşmiştir. Piri Reis yaklaşık 1481'den sonra denize açıldı. 1491-1493 arasında Sicilya Sardunya Korsika adalarına ve Güney Fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldı. Amcasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin hizmetine girerek 1499-1502 Osmanlı-Venedik Savaşı'nda bir savaş gemisinde kaptanlık yaptı. 1511'de amcasının ölümü üzerine Gelibolu'ya çekilerek Kitab-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı) üzerinde çalıştı ve 1513'te bir dünya haritası çizdi.

1516 Mısır seferinde Osmanlı donanmasında kaptan olarak savaştı. 1517'de ilk çizdiği haritayı Yavuz Sultan Selim Han’a sundu. 1521'de Kitab-ı Bahriye'yi tamamladıktan sonra 1522'de Rodos seferine katıldı.1524'te sadrazam Makbul İbrahim Paşa'yı Mısır'a götüren gemiye kılavuzluk etti. Sadrazamın ilgilenmesi üzerine 1525'te Kitab-ı Bahriye'yi yeniden düzenleyerek onun aracılığıyla Kanuni Sultan Süleyman Han’a sundu. Eserde Amerika kıtasının keşfinden de bahsedilmekte ve dünyanın küre şeklinde olduğu açıkça belirtilmektedir. Eserin aslı Topkapı Sarayı'ndadır. 1528'de çizdiği ikinci haritasını da padişaha armağan etti. 1533 yılında Barbaros Hayrettin Paşa Kaptan-ı Derya olunca O'da "Derya Sancak Beyi (Tümamiral)" ünvanını aldı. 1546 yılında Barbaros ölünce Süveyş'teki "Hint Denizleri Kaptanlığı"na getirildi. Donanması ile Aden'e gelip 26 Şubat 1548'de Aden'iPortekizlilerden geri aldı. 1552'de önemli bir Portekiz üssü olan Maskat'ı ve ardından Kişm Adası'nı alarak Hürmüz Kalesi'ni kuşattı. Portekizliler'in Basra Körfezi'ni kapatmak istediklerini duyarak kuzeye yöneldi. Katar Yarımadası'na Bahreyn Adası'na egemen olarak Mısır'a geçti. Gemilerini Basra'da bırakması kendisini çekemeyenlerin şikayetlerine neden oldu. Basra ve Mısır'daki iki beylerbeyi Piri Reis aleyhine yanlış rapor düzenleyip Kanuni'ye gönderdiler Divan-ı Hümayun Piri Reis'in idamına hükmetti ve idam fermanını Mısır Beyler Beyine yolladı. Reis'i Kahire'ye çağırtan Mısır Beylerbeyi O'nu idam ettirdi (1554). Ünü bütün denizlere yayılmış 80 yaşındaki Piri Reis'in idamı Kanuni devrinde yapılan en isabetsiz ve olumsuz olaylardan biri olmuştur.

Büyük bir denizci olduğu kadar büyük bir haritacı olan Pirî Reis gezip gördüğü yerleri yabancı kaynaklardan da yararlanarak tarihi ve coğrafi özellikleriyle birlikte kitabında anlatmış ve haritalarını çizmiştir. Kitab-ı Bahriye'nin nazımla yazılan ve denizcilikle ilgili tüm bilgilerin toplandığı başlangıç bölümünde genel açıklamalardan sonra Ege ve Akdeniz adaları tanıtılarak denizle ilgili gözlem ve deneyim önemi vurgulanır. Fırtına rüzgâr çeşitleri pusula ve haritanın tanımından sonra dünyayı kaplayan denizler ve karaların oranı belirtilir. Portekizliler'in denizcilikteki ilerlemeleri ve keşifleri Çin Denizi Hint Okyanusu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki rüzgârlar Basra Körfezi Atlas Okyanusu ayrıntılı biçimde anlatılır.

Düz yazı ile anlatımın başladığı haritalı bölüm asıl metni oluşturur. Bu bölümde Çanakkale Boğazı'ndan başlayarak Ege Denizi kıyı ve adaları Adriyatik Denizi kıyıları Batı İtalya Güney Fransa Doğu İspanya kıyılarıyla çevresindeki adalara ilişkin tarihi coğrafi bilgiler verilerek Kuzey Afrika kıyıları Filistin Suriye Kıbrıs ve Anadolu kıyıları izlenerek Marmaris'te tüm Akdeniz'in havzası noktalanır.

1513'te çizdiği ilk haritasında Kristof Kolomb'un 1498'de çizdiği Amerika haritasından Portekiz ve Arap haritalarından yararlandığını belirtir. Elde kalan parçası Avrupa ve Afrika'nın batı kıyılarıyla Atlas Okyanusunu Antil Adalarını orta ve Güney Amerika'yı gösterir. 1528'de çizdiği ikinci haritasından günümüze kalan parça büyük bir dünya haritasının kuzey batı köşesi olup Atlas Okyanusu'nun kuzeyini kuzey ve orta Amerika'nın yeni keşfedilmiş kıyılarını ve Grönland'dan Florida'ya uzanan kıyı şeridini içerir. Adalar ve kıyılar son keşiflere dayalı olarak daha doğru çizilidir. Keşfedilmeyen yerler ise beyaz bırakılarak bilinmediği için çizilmediği belirtilir. İlk haritadan daha büyük ölçekli ve gelişkin olan ikincisi teknik olarak döneminin en ileri örneğidir.

Piri Reis'in eserleri XV. ve XVI.yy.'larda Türk Denizciliğinin ve biliminin hangi aşamada olduğunu açıkça göstermektedir. Haritaların ilki dahi Avrupa'da 1528 yılında Glole Dore tarafından çizilen Amerika haritasından çok daha doğrudur. Piri Reis'in haritalarında Grönland'dan Florida'ya kadar olan sahiller sekiz renkle çizilmiştir.
Piri Reis'in haritaları bilim adamları arasında tartışmalara neden olmuştur. Bu kadar mükemmel haritaların o dönemin bilgisiyle nasıl çizilebildiği konusunda bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Hatta Eric Von Doniken "Tanrıların Arabaları" adlı eserinde uzaydan gelen yaratıkların bu bilgileri Piri Reis'e aktardıklarını aksi takdirde o tarihlerde kutuplara kadar böyle haritaların çizilemeyeceğini ciddiyetle iddia etmiştir.

Piri Reis haritalarını Mısır'da bir yıl müşaviri olduğu Veziriazam Damat İbrahim Paşa'ya da göstererek Amerika'ya bir filo gönderilmesini teklif etmiştir. İbrahim Paşa bu teklifi lüzumsuz görerek reddetmiştir.

PİRİ REİS haritası Topkapı Sarayının kadîm eserler müzesi haline getirildiği sıralarda Millî Müzeler Müdürü Halil Ethem Bey tarafından 1929 senesinde bulunmuştur. Halil Ethem Bey bu haritayı o zamanlar İstanbul'da misafir bulunan Alman müsteşriklerinden Prof. Kahle ile birlikte incelemiş ve Prof. Kahle bu incelemelerin sonucunu 1931 senesi Eylülünde Layden'de gerçekleştirilen XVIII inci Müsteşrikler Kongresine bildirmiştir. Türk ve Alman bilim adamlarının bu keşfi devrin bilim dünyasının dikkatini çekmiş ve Prof. Kahle'nin maruzası İtalyanca ve İspanyolcaya tercüme edilip yayımlanmıştır ; Viyana Üniversitesi Coğrafya Profesörü Oberhummer tarafından da 1931 senesinde Viyana Akademisine bu keşfe dair izahat verilmiştir.

Piri Reis, Piri Reis kimdir, Piri Reis hayatı, Piri Reis hakkında bilgi, Piri Reis biyografisi, piri reis ne zaman öldü, piri reis nedir, piri reis nerede öldü, piri reis nasıl öldü,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim