Hakkında Bilgi

Polisakkarit Nedir

Polisakkarit Nedir
Yüzlerce hatta binlerce monosakkarit molekülleri ‘birbirine bağlanarak uzun zincir halinde meydana getirdikleri moleküllere polisakkarit denir. Bu moleküller ya düzgün bir yay veya dallanmış yay seklindedir. Genellikle bitki polisakkaritleri pentozlardan ve hekzozlardan meydana gelir. Bitkilerde en çok görülen polisakkaritler nişasta ve selülozdur. Bu polisakkaritlerin her ikisi de glikoz mo

Yüzlerce hatta binlerce monosakkarit molekülleri ‘birbirine bağlanarak uzun zincir halinde meydana getirdikleri moleküllere polisakkarit denir. Bu moleküller ya düzgün bir yay veya dallanmış yay seklindedir. Genellikle bitki polisakkaritleri pentozlardan ve hekzozlardan meydana gelir. Bitkilerde en çok görülen polisakkaritler nişasta ve selülozdur. Bu polisakkaritlerin her ikisi de glikoz moleküllerinin birbirine bağlanması neticesi meydana gelmiştir.

Bütün yüksek bitkilerin hücre çeperlerinde bulunan en bellibaşlı bir madde olan selüloz uzun şerit şeklinde bir moleküller yapıya sahiptir. Selüloz molekülünde glikozlar birbirine oksijen köprüleri ile bağlanmıştır.

Odun ve pamuk selülozun kaynağını teşkil ederler. Her ne kadar odun bir polisakkarid olmayan lignin ihtiva ederse de pamuk. hemen hemen saf selülozdur. Sellüloz suda çözünmez, fakat Schweitzer sıvısında çözünür. Bitki bünyesinde selülozun nasıl sentez edildiği henüz daha bilinmemektedir.

Yeşil bitkilerin kloroplastlarında ve levkoplastlarında sentez edilen nişasta, bitkilerde selülozdan sonra en bol bulunan bir maddedir. (C6H10O5)n kapalı formülüne sahip nişastanın amiloz ve amilopektin adında fiziksel özellikleri birbirinden farklı iki tip molekülü mevcuttur.

Polisakkarit, Polisakkarit nedir, Polisakkarit özellikleri, Polisakkarit hakkında bilgi, Polisakkarit çeşitleri, Polisakkarit ile ilgili bilgi, Polisakkarit ne demek
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim