Hakkında Bilgi

Populasyon Nedir

Populasyon Nedir
Sınırlandırılmış coğrafik bölgede yaşayan aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluktur. Populasyoınlar biyolojik birimdir. Populasyonlarda bir birey doğar büyür ve ölür ancak populasyonlar varlığını sürdürür.

Populasyonların incelenmesinin sağladığı faydalar şunlardır.
• Canlı ile çevresi arasındaki ilişkileri anlamak
• Doğadaki madde ve enerji akışını tanımak önemini kavramak
• Yaşanabilir doğayı öğrenmek tanımak ve korumanın önemini kavramak
• Canlıların genetik yapı ve evrimini öğrenmek

Populasyonların Özellikleri
Populasyon büyüme şekilleri: Populasyona doğum ve içe göçle birey katılarak büyür. Ölüm ve dışa göçle bireyler azalarak küçülür. Eğer populasyonun bulunduğu alanda çevresel koşullar değişmeden kalıyorsa populasyonlarda birey sayısı dengeye ulaşır. Populasyonların gelişmegerileme ve dengesi şu formülle hesaplanır.
P=Populasyon büyüklüğündeki değişme
A=Doğum + İçe göç (Birey sayısı artışı)
B=Ölüm + Dışa göç (Birey sayısı azalması)

Popülasyon Hakkında Bilgi
Popülasyon Hayvanlar söz konusu olduğunda popülasyonun ne olduğuna karar vermek gayet basittir. Popülasyon, birbiriyle eşleşebilen, yani aynı gen havuzunu paylaşan organizmalar grubudur. Örneğin kınkanatlılar için popülasyon, belli bir dağın tepesinde yaşayan ve birbirine eş olma potansiyeline sahip bir grup bireydir.

Bu işleyişte 2 ana konu ön plana çıkmaktadır.

1- Mikroevrim

2- Makroevrim

Bunun dışında Evrimsel bilginin oluşmasında bir çok kanıt ve bilim dalları mevcuttur.

Fosil kalıntılar, Morfolojik-Anatomik özellikler, Biyokimyasal özellikler, Fizyoloji, Histoloji Genetik ve Moleküler Biyoloji bu kuramın başlıca temelini oluşturur.

Buna göre dünyada bilim akademileri tarafından kabul edilir. Örneğin, ABD Ulusal Bilimler Akademisi raporunda da (1991) vurgulandığı gibi biyolojik evrim; “modern biyolojinin en önemli anlayışı, canlıların temel yönlerini anlamak için önemli bir kavram” olarak nitelendirilir.populasyon, populasyon nedir, populasyon ne demek, populasyon neye denir, populasyon hakkında, populasyon ile ilgili bilgiler, populasyon bilgi, populasyon hakkında bilgi, populasyon ne demektir, populasyon anlamı, populasyon ile ilgili bilgi
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim