Hakkında Bilgi

Postmodernizm nedir

Postmodernizm nedir
Postmodernizm Tartışmaları Teori Alanında Modernist Sanat Biçimleri ve Pratiklerinden Koptuğu Iddia Edilen Bir Dizi Kültürel Yapıntıyı Tanımlayan Mimari, Edebiyat, Resim Vb. Alanlarda Yeni “postmodern” Kültür Biçimlerinin Işaretleri Olarak Başladı. Bu Tartışmalar Zamanla Diğer Bir çok Alanlara Da Yansımıştır. Bu Alanlarda Birisi De Eğitimdir.

Postmodernizm Bilgi, Doğru Ve Insanla Buna Benzer Ilgilerin Ortaya Koyduğu Iddialar Eğitimi De Yakından Ilgilendirmektedir. Ancak Eğitimle Ilgili Tartışmaları Daha Kapsamlı Bir Biçimde Ele Alabilmek Için öncelikle Postmodernizmin Ne Olduğunu Yada Ne Olmadığını Ortaya Koymak Gerekmektedir postmodernizm Tam Olarak Nedir? sorusuna Birden Fazla Yanıt Vermek Mümkün Görünmektedir postmodernizm Kimilerine Göre, Bir Dönemin Adıdır aynı Zamanda Bir Felsefenin, yeni Bir Düşüncenin, üslubun Yeni Bir Usçuluğun (modern Usçuluğu Aşan Farklı Bir Usçuluğun) yeni Bir Söylemin Adıdır.bazı Yazarlara Göre 1943 Yılı Modernitenin Bittiği Sayılan Tarihtir.bu Dönemde Modernitenin ülküleri Ihlal Edilmiştir; bilim, teknik, sanat, siyasal özgürlükler Adına Yapılan Her şeyin Ortak Amacı Insanın özgürleşmesidir. (e.batur;s.21)

Kendini Karşı-modernlik Olarak Savunan Sunan Postmodernizm Söylemini şöyle Açıklayabiliriz;

- Genel Geçerlik Iddiası Taşıyan önermelerinin Reddedilmesi.
- Dil Oyunlarında Bilgi Kaynaklarında, bilim Adamı Topluluklarında çoğulculuğun Ve Parçalanmanın Kabul Edilmesi.
- Farklılığın Ve çeşitliliğin, vurgulanıp, benimsenmesi Gerçeklik; hakikat, doğruluk Anlayışlarının Tartışılmasına Yol Açan Dilsel Dönüşümün Yaşama Geçirilmesi.
- Mutlak Değerler Anlayışı Yerine Yoruma Açık Seçeneklerle Karşı Karşıya Gelmekten çekinmemek; korkmamak; güvensizlik Duymamak.
- Gerçeği; olabildiğince Yorumlamak, belli Bir Zaman Ve Mekanın Sözcüklerini Kullanmak Yerine Gerçekliği Kendi Bütünlüğü özerkliği Içinde Anlamaya çalışmak
-İnsanı Ruh-beden Olarak Ikiye Bölen Anlayışlarla Hesaplaşmak, tek Ve Mutlak Doğrunun Egemenliğine Karşı çıkmak.

Bu Söylemde Artık önemli Olan Daha Doğru Bilginin Araştırılması Değil Yeni Doğrularının Oluşturulmasıdır genel Ahlaksal Anlayışlar; ilkeler Artık Geçerliliğini Yitirmiştir; ahlaksal Normların Kaynağı Yaşanan Koşullardır; çağın Zamanın Gereklidir.

Postmodernizmdeki Post-eki “sonra” Anlamına Gelmekle Birlikte Modernizmden Devam Eden, ondan Kaynaklanan Ve Ondan Ayrılan Anlamına Gelmektedir.

Modernizmdeki Hemen Tüm Olgulara Bir Tepki Olarak Ortaya çıkan Postmodernizm; Mimari, sanat, politika, eğitim, toplum Gibi çok Farklı Alanlara Ilişkin Yeni Söylemler üretir.

postmodernizm, postmodernizm nedir, postmodernizm ne demek, postmodernizm neye denir, postmodernizm hakkında, postmodernizm ile ilgili bilgiler, postmodernizm hakkında bilgi, postmodernizm ne demektir, postmodernizm anlamı, postmodernizm özellikleri, postmodernizm nedir, postmodernizm hakkında kısa bilgi
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim