Hakkında Bilgi

Propaganda nedir

Propaganda nedir
Propaganda özünde bir iletişim ve halkla ilişkiler sürecidir. Bu süreçlerin de özünde bir ikna çabası olması, amaçlarını ve metotlarını göz önünde bulundurduğumuzda, bizi propagandanın bir gizli ikna süreci olması sonucuna çıkarabilir.

Propagandanın pek çok tanımı olabilir. Ancak hepsinin birleştiği ortak nokta, propagandanın bir grubun çıkarlarını destekleyen, bilerek çarpıtılmış ya da saptırılmış bilgi anlamına gelir.
Propaganda çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür. Propaganda tarafsız bilgi sağlama yerine, en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar. Mesaj doğru olsa da yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir. Genellikle politikada kullanılır ve hükümetler ve politik partiler tarafından desteklenir.

Propaganda kaynağına göre sınıflandırılabilir:
* Beyaz propaganda’nın kaynağı bellidir.
* Kara propaganda dost bir kaynaktan geliyormuş gibi görünür ama gerçek tersidir.
* Gri propaganda nötr bir kaynaktan gelir gözükür ama aslında karşı taraftan gelmektedir.

Propaganda çok sinsi yollarla uygulanabilir. Örneğin yabancı ülkelerle ilgili yanlış enformasyon eğitim sisteminde desteklenebilir. Çok az insan okulda öğrendiklerini kontrol etme ihtiyacı duyacağından bu yanlış enformasyon gazeteciler ve aileler tarafından tekrar edilecek ve yanlış enformasyonun herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğu fikri medyaya direkt bir müdahale olmadan kimse gerçeği veya kaynağı farketmeden yayılacaktır.
Bu tip yayılan propaganda politik amaçlar için kullanılabilir. Vatandaşa ülkelerinin politikaları hakkında yanlış bir görüntü verip aksi görüşleri red etmeleri veya görmezden gelmeleri sağlanabilir.

Propagandanın Teknikleri
Propagandayı yaymak için kullanılan yaygın yöntemler arasında haberler, hükümet raporları, tarihin tekrar yazılması, uydurma bilim, kitaplar, broşürler, propaganda filmleri, radyo, televizyon ve posterleri sayabiliriz. Radyo ve televizyonda propaganda haberlerde, güncel olaylarda, konuşma programlarının içinde veya reklam olarak yer alabilir.

propaganda, propaganda teknikleri, propagandacılık, propaganda neden yapılır, propaganda yapmanın nedenleri, propaganda nedir, propaganda ne demek, propaganda neye denir, propaganda hakkında, propaganda ile ilgili bilgiler, propaganda hakkında bilgi, propaganda ne demektir, propaganda anlamı, propaganda tanımı, PROPAGANDA NEDİR, Propaganda nedir, propaganda özellikleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim