Hakkında Bilgi

Protestan Nedir

Protestanlık
Protestanlık, 15. yüzyılda İncil'in esaslarına dönmek için yapılan Reform hareketine verilen genel isimdir.

Protestan Nedir
protestan : hıristiyanlıkta reform hareketi sonucu doğan mezhep.

protestanlık, hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biridir. xvı.yy.da martin luther ve jean calvin'in öncülüğünde katolik kilisesi'ne ve papa'nın otoritesine karşı girişilen reform hareketi'nin sonucunda doğmuştur (1529) papazlara ihtiyaç duymaksızın incil'i okuyabildikleri için protestanlığa incil kilisesi de denilmiştir. çünkü onlar incil'i hristiyanlık için tek kaynak saymışlardır. protestanlık, diğer hristiyan mezheplerinden bazı farklılıklar arzeder. bunların katolik ve ortodokslar gibi ruhanî başkanları yoktur. protestanlık, katolik ve ortodoks kiliselerin merkezi zihniyetini aksine çeşitli kiliseler veya mezhepler topluluğunu ifade eder. katolik inanç sisteminin çoğunluğunu korusalarda katolik kilisesi nin papa ya verdiği geniş yorum ve uygulama yetkisini tanımama, dini inançları daha kişisel düzeyde yaşama ve katolik kilisesi nin dünyevileşen ayin ve uygulamalarınından uzaklaşma gerekçeleriyle ayırmıştır.

Kiliselerinde resim, heykel ve tasvir bulundurmazlar. katoliklerin aksine protestan râhipler evlenebilir. incil'i kendi dillerinde okuyabilmek de protestanlığın bir başka özelliğidir. katoliklerle ve ortodokslar ise incili yunanca ve lâtince okumak zorundadırlar. protestanlıkta azizlere de inanılmaz. protestanlar, katolik kilisesi'nin kabul ettiği incil deki bazı kitapları apokrif olarak tanımlar ve tanrı sözü olarak kabul etmezler.

Dini coğrafya açısından protestanlığın kıtalar arası dağılımdaki yeri katoliklik'ten hemen sonradır. dünyada en fazla protestan kuzey amerika'da bulunmakta; ikinci sırada avrupa ülkeleri gelmektedir. protestanlık kuzey amerika ile okyanusya'da en büyük din durumundadır. dünyanın en büyük, protestan cemaatleri sırası ile abd, ingiltere, federal almanya, nijerya, güney kore, kanada, avustralya, brezilya, hollanda, isveç, danimarka, finlandiya ve endonezyadır.

protestan mezhebi oncelikle kendi icinde 3 ana kola ayrilmistir.bunlar,

1. lutheryanizm
2. kalvinizm
3. anglikanizm dir

Dünya genelinde protestan nüfus:
toplamda tüm dünya çapında 590 milyon protestan yaşamaktadır. bunların 170 milyonu kuzey amerika da, 160 milyonu afrika da, 120 milyonu avrupa da, 70 milyonu latin amerika da,60 milyonu asya da ve 10 milyonu ise okyanusya da yaşamaktadır. toplam hıristiyan nufusun %27 sini protestan nufus oluşturmaktadır.

Protestan, Protestan Nedir, Protestan Ne Demek, Protestanlık Nedir, Protestanlık Ne demek, Protestan Hakkında Bilgiler,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim