Hakkında Bilgi

Protista Alemi

Protista Alemi
Protista alemi, bir hücreli ve çok hücreli fotosentetik algleri, çok çekirdekli ya da çok hücreli heterotraf cıvık mantarları, bir hücreli yada basit Koloniyal heterotrafları içeren ökaryotik canlılardır.

Protistanın Genel Özellikleri
Basit yapılı olmalarına rağmen çok hücreli organizmalarda görülen yaşamsal faaliyetlerin tümünü, sitoplazmalarındaki organellerinde gerçekleştirirler.

Tatlısularda yaşayanlarda genellikle, denizde yaşayanlarında nadiren, boşaltım kofulu vardır.

Algler, diatomlar, amipler, plazmodyum, terliksi hayvan, öglena protista alemine örnek verilebilir.

Protista Çeşitleri
1)Protozoalar 2)Algler 3) Cıvık mantarlar

a)Protozoa: Protistaların bir hücreli hayvanlarına protozoa denilmektedir. Protozoa; kamçılılar, kökayaklılar,sporlular ve silililer olmak üzere dört grupta incelenirler.

I)Kamçılılar: Hareket organeli olarak bir ya da birkaç kamçı bulundururlar. Çoğu pigment içeren plastidlere sahiptirler. Kendi besinlerini kendileri yaparlar. Bazıları serbest bazıları saprofitik bazıları da parazittirler.

II)Kökayaklılar: Besinlerini ve hareketlerini pseudopod adı verilen yalancı ayaklarla sağlayan bir hücrelilerdendir. Kamçılılar ve silililere göre daha az organel içerdiklerinden daha basit yapılı organizma sayılılar.

III)Sporlular: Çoğu omurgalı ve omurgasız hayvanlarda parazit yaşama uyum sağlamıştır. Besinlerini ozmosla alırlar. Gregarina, plasmodium bu grubun örneklerindendir. IV)Silililer: Vücutlarının üzerinde birçok sil, bir ağız ve anüs gibi büyük ve küçük çekirdek bulunmasıyla özelleşmiştir. Bazıları gözle görülebilecek kadar büyüktür. Denizlerde ve tatlısularda yaşarlar. Bazıları omurgalı hayvanlarda ortak yaşama uyum sağlamıştır. Ayrıca sitoplazmanın sertleşmesiyle meydana gelen canlı bir tabaka olan pelikula ile vücudun şekli sabit tutulur.

b)Algler: Klorofil içerdikleri için fotosentez yapabilirler. Böylece kendi besinlerini üretebilirler. Sulu ortamda yaşarlar, daha uygun ortam bulabilmek amacıyla yer değiştirme hareketi yaparlar. Madde alışverişini yaşadıkları ortamdan sağlarlar.

c)Cıvık Mantarlar: Belirgin bir hücre şekli olmayan, çok çekirdekli sitoplazmaya sahip organizmalardır. Amibe benzerler. Çoğalmaları, yukarıya doğru uzanan spor keseleri ile olur.

Protista, Protista Alemi, Protista Alemi çeşitleri, Protista Alemi özellikleri, Protista Alemi nedir,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim