Hakkında Bilgi

Prut Antlaşması

Prut Antlaşması 1711
21 Temmuz 1711 tarihinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılmış bir antlaşmadır.
1710 yılında Osmanlı Devleti Lale Devrini yaşamakta ve Sultan III. Ahmet tarafından yönetilmekteydi. Rusya'nın başında Çar Büyük Petro "Deli Petro", İsveç'in başında ise XII. Şarl "Demirbaş Şarl" bulunmaktaydı. Demirbaş Şarl'ın ordusu Poltava'da Deli Petro'nun ordusuna yenildi ve Osmanlı topraklarına sığındı. Bu arada Rusya'nın Lehistan'ın içişlerine karışması, Eflak ve Boğdan beylerini Osmanlılara karşı kışkırtması Osmanlı Devletini rahatsız ediyordu. Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı savaş ilan etti.

Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa yönetimindeki ordu Kırım Hanlığı ordusunun desteğiyle Rusları Prut nehri kıyısında kıstırdılar ve yendiler. Prus Savaşı denilen bu savaşı Osmanlıların kazanması üzerine Prut Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın koşulları şunlardır:
Azak Kalesi Osmanlılara geri verilecek. (Karadeniz tekrar Osmanlı gölü haline geldi.)
Ruslar İstanbul’da daimi elçi bulundurmayacaklar.
İsveç Kralı Şarl'ın serbestçe ülkesine dönmesine izin vereceklerdi
Ruslar Lehistan’ın içişlerine karışmayacaklardı.

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar tarihlerine göre

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar, Prut Antlaşması, Prut Antlaşması hakkında, Prut Antlaşması ile ilgili bilgi, Prut Antlaşmasıyla ilgili bilgi, Prut Antlaşması kısa bilgi, Prut Antlaşmasının sonuçları, Prut Antlaşmasının tarihi, Prut Antlaşmasında alınan kararlar,
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim