Hakkında Bilgi

Replikasyon nedir

Replikasyon nedir
Replikasyon DNA'nın kendini eşlemesi.

Replikasyon (ikileşme) konusundaki çalışmalarda hala tam açıklanamayan bir nokta, sarmalın iki zincirinin çözülme şeklidir. Sarmalın iki dizişi birbirinden iki ipliğin ayrılması biçiminde ayrılsalar, burada bir dönme olayı ortaya çıkar. Oysa çok uzun olan makromolekülün mitozun oldukça kısa süresi içinde tamamen birbirinden ayrılması için büyük devirle dönmesi gerekecektir.

Yoğunluğu az olmayan bir'ortamda (plazma) bu hızla bir dönme, proteinleri denatüre etmeye yetecek kadar sürtünme ısısının ortaya çıkmasına neden olacağından bu açılmanın (dönmenin) nasıl yapılabileceği henüz bilinmemektedir. Bununla beraber bazı proteinlerin replikasyonu baş­lattığı, bazılarının DNA iplikçiklerinin çözüfmesini ve dönmesini teşvik ettiği ve hüc­rede DNA sentezinin tamamlanmasını takiben iki yavru DNA molekülünün ayrılma-sını kolaylaştırdığı bilinmektedir.

Biyoloji, Replikasyon, Replikasyon nedir, Replikasyon ne demek, Replikasyon neye denir, Replikasyon hakkında, Replikasyon ile ilgili bilgiler, Replikasyon bilgi, Replikasyon hakkında bilgi, Replikasyon ne demektir, Replikasyon anlamı, Replikasyon ile ilgili bilgi, Replikasyon neye denir,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim