Hakkında Bilgi

Rüyada Deniz Görmek

Rüyada Deniz Görmek

Deniz kıyısında durduğunu ve güzel suya baktığını gören kimse aşık olur.

Denize girmek devlet yönetimine yakınlık peydah etmeye, denizin ortasında yatmak devlet hizmeti görmeye,

Denizden su almak Allah Teala’dan gelecek ihsana,

Denizi uzaktan şöyle bir görmek sıkıntıya düşmeye, onu dolasıya seyretmek kalp huzuruna,

Denize işemek hatalı bir davranışta bulunmaya ve nimete nankörlük etmeye,

Denizi geçmek mal ve mülke, Deniz suyunun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara,

Denizin üzerinde suya batmadan durmak devletten gelecek bir iyiliğe,

Denizi baştan sona yarmak esenliğe ulaşmaya,

Denizde boğulmak şehid olmaya yahut günaha batmaya,

Denizin derinliklerine inip sonra çıktığını görmek dünya nimetlerine, onun derinliklerinden ince vs. çıkarmak rızka,

Denizden su avuçlayıp bir kaba yahut gemi, tekne vs. içene koymak uzun ömürlü çocuğa, Çalkantılı deniz cehenneme, ıstırap ve fitneye,

Deniz rüyaları iyiye yorumlanır. Dalgalı bir deniz mutluluğun sıkıntıların atlatılmasından sonra gerçekleşeceğini belirtir.

Masmavi, engin deniz, kişinin hayatına anlam katacak, olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yoldur.

Denizde fırtına hayatın tamamen değişeceğine, birbirini izleyecek olaylardan sonra huzura kavuşacağına işaret eder. Tekneyle denize açılan kimsenin hayat tarzında değişmeler olur.

Deniz köpük köpük ise mirastır. Denizin rengi güzel değilse iyi sayılmaz.

Deniz zikrullaha, tesbih ve tehlile; suyu tatlı ve berrak, hafif dalgalı deniz mümine, acı sulu, dalgalı ve tasvetli deniz kafire, Deniz yemin etmeye, kafir için imana, günahkar için tövbeye,
Rüyada deniz görmek beklenenlerin gerçekleşmesine ve hoşnutluklara işaret eder.

Uzaktaki dalgaları dinlemek, yalnız bir hayatınız olacağı ve hayallerinizi gerçekleştiremeyeceğiniz anlamına gelir. Sakin deniz, mutluluk ve başarı işaretidir.

Danyal Aleyhisselama göre: rüyada deniz görmek, mutlaka bir devlet büyüğü ile tabir olunur. Denizi saf, sakin, düzgün ve dalgasız olarak görmek, adaletli bir başkana, dalgalı ve çırpıntılı görmek, zalim bir başkana işarettir. Denizden su içtiğini gören, devlet büyüklerinden hayır ve menfaat görür. Bütün denizin suyunu içip bitirdiğini gören, büyük bir makama nail olur ve hayır ve iyilik görür. Denizin üzerinde gezindiğini gören, yolculuğa çıkar. Keder ve sıkıntıdan kurtulur. Kendisi ile gideceği yer arasında denizin engel olduğunu gören, eğer yolcu ise yolundan kalır; yahut hükümet tarafından islerinde bir engel çıkarılır. Suyu tuzlu veya acı ve bulanık bir denizde veya gölde battığını gören, şiddetli bir sıkıntı içine düşer. Denizde yüzmek için uğraştığını gören, bir ise girerek bununla uğraşır; bir rivayete göre tutuklanır ve mahkemelerde uğraşır. Suyun altında kaldığını gören öldürülür.

Abdulgani Nablüsî ‘ye göre: Rüyada deniz görmek, kuvvetli, cüsseli, adil ve müşfik bir devlet adamı, tüccar için mali, çırak için ustası olarak tabir olunur. Rüyada denizi gören arzuladığı şeylere sahip olur. Denize girdiğini gören, büyük bir devlet başkanı ile tanışır veya büyük bir mevki sahibi olur. Deniz kenarında oturduğunu veya yattığını gören, devlet hizmetine girer. Denizden su almak isteyen, hükümetten bir şey ister. Deniz suyunu bir kaba doldurduğunu gören, Allah (C.C.) tarafından mal ve mülke sahip olur. Devlet ve ikbal ile yasar. Denizin suyunun çekildiğini ve dibinin göründüğünü görmek, o memlekete bir felaket geleceğine işarettir. Denizin üzerinde durduğunu görmek, ümit etmediği bir mevkie geleceğine, bulanık ve çamurlu denizde battığını görmek, musibete, böyle bir denizde yüzmeğe çalışmak zor bir isi tamamlamaya, yüzerek gözden kaybolmak ölüme,

Ibni Sirin’e göre: rüyasında denize girip dibine kadar battığını ve kumlara gömüldüğünü gören, hükümetten bir kötülük görür. Denize girip yüzemediğini gören hapis olur. Denizi uzaktan gören, bir şey ümit eder fakat onu elde edemez. Denizin üzerinde yürüdüğünü ve ayaklarının ıslanmadığını gören, cehennem ateşinden kurtulur ve dünyada sevilen bir kisi olur.

Cabir’ül-Magrîbî’ye göre: rüyada denizin kuruduğunu görmek, devlet başkanının ölümüne veya siyasi kudretinin azalmasına, deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştuğunu görmek, hükümetin sırlarını açıklayacağına; denizin dalgalanıp karıştığını ve havanın karardığını görmek, isyana, yalanın çoğalmasına; denizden yenilecek bir şey çıkardığını görmek, helal rızk edineceğine; denizden maden veya kıymetli bir mücevher çıkardığını görmek, hayır ve menfaate; çıkardığı şey çirkin ise düşmana karsı üstünlüğüne; rüya sahibi ilim adamı ise ilminin artmasına, denizden kötü bir şey çıkardığını görmek, düşmanın memleketi istilasına delalet eder.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre: tatlı suyu olan denizin (göl) kuruması, devlet başkanının ölümü; taşkın bir deniz, keder ve sıkıntı; Denize girdiğini ve hemen çıktığını gören dünyada hep din ve ibadetle meşgul olur. Denizin üzerinde ayakları üzerinde durduğunu gören, hükümet tarafından bir nimete kavuşur. Denizin yerden kalktığını görmek, zalim bir hükümet başkanının ölümü demektir. Denizin küçülüp bir göl haline geldiğini görmek, hükümet başkanının değişeceğine ve halkın onun elinden kurtulacaklarına; denize girip daldığını görmek, hasta ise hastalığının artacağına; denizden çıktığını görmek, hastalıktan iyileşeceğine; Bir başka rivayete görede: Bir kimsenin rüyasında deniz görmesi, arzu ve isteğinin yerine gelmesine işarettir. Denize girdiğini gören kimse devlet başkanının huzuruna girer. Denizden su almak istediğini gören kimse, almak istediği su miktarınca devlet hizmetinde bulunmayı arzu eder ve o nispette buna muvaffak olur. Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kimse çok mal biriktirir. Yahut, Allah o kimseye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar.

Denizi geçtiğini gören, düşmanın malından ganimet alır. Bir kimse denizin suyunun bir şehire girdiğini ve oranın halkına zarar verdiğini görse, o şehire devlet başkanı girer ve halk da devlet başkanı tarafından mal ve maişete işarettir. Denizde yıkandığını gören kimse, günahlarından kurtulur.

Denizi uzaktan görüp, ona karışmadığını gören kimse, arzu ettiği bir şeye yaklaşır. Denizden su içtiğini görenin ortağı varsa ondan ayrılır. Denize işediğini gören kimse hata ve günaha girer. Denizi uzaktan gören, sıkıntı, fitne ve belfi görür. Denizin suyunun azaldığım, hatta kıyı ve kenarlarının susuz kaldığını görmek, devlet başkanı tarafından o yere yahut hazineye gelecek belaya, yahut o şehirlerde kıtlığın çıkacağına işarettir. Kendisin denizin kenarında gören dalgıç, ölür. Eğer hasta ise Allah ona şifa ihsan eder. Bir kimse denizi bir bastan diğer bir basa yardığını görse, üzüntü ve kederi kalkar ve selamette olur.

Suyun kendisini örttüğünü ve orada öldüğünü gören kimse, sehid olarak ölür. Denize dalıp su üzerine batıp çıktığını buna rağmen ölmediğini gören kimse dünya meşgalelerine dalar, Bazen de, o, dünyanın nimetlerine işarettir ve bazı kere de masiyet ve günah isler. Mal arzusundan dolayı inci çıkarmak için denize daldığını gören, çıkardığı inci veya başka şey miktar mala sahip olur.

Denizden avucuyla su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu ve onu doldurduğunu görenin uzun ömürlü bir çocuğu olur. Denizde su üzerinde gezdiğini görse iyi niyet ve itikadının sağlam olduğuna işarettir. Bazen de deniz rüyası, ızdırab veren ve helak eden bir fitneye işarettir. Deniz, cehenneme dahi işarettir. Bazen de bir kimseyi deniz içerisinde görmek, eğer o kimse ölmüşse, cehennemde olmasına alamettir, eğer hasta ise hastalığı artar, denize battığını görse o hastalığından ölür. Bazı tabirciler, deniz üzerinde yürümesi, gizli bir şeyin aşikareye çıkmasına bazıları da tehlike ve tevekküle işaret eder, demişlerdir.

Rüyada Atlas Okyanusunu görmek, ömrünün kısalığına işaret ettiği gibi, uzun ömre de işarettir. Deniz, yolculuğa, savaşa ve savaş da elde edilecek mala işaret eder. Denizin tatlısı, mü’mine, açısı da inançsız birisine işaret eder. Deniz bazı kere de gökten yağan yağmur manasına gelir. Deniz, tehlike ve işarettir. Deniz korkuya, bağırmaya ve maksadın geç hasıl olmasına, bazen üzüntü ve kederin gitmesine, bazen de ölümüne işarettir. Ayrıca pisliklerden temizlenmeye de işarettir. Bu rüya inançsız için imana, günahkar için tövbeye ve yemine delildir. Deniz kötü ahlaklı kadın ve erkeğe, hile, gayz ve gazab sahibi kimselere de işarettir. Bazen de hapse işarettir.
rüya, rüyalar, rüyada görmek, rüyanın yorumu, rüyanın anlamı, rüyanın tabiri, rüyada deniz görmek, rüyada görülen deniz, rüyada okyanus görmek, rüyada denizden su almak, rüyada denize batıp çıkmak, rüyada dalgalı deniz görmek, rüyada denize işemek, rüyada denizden su içmek, rüyada denizin kuruduğunu görmek, rüyada denize girmek, rüyada denizde yüzmek, rüyada deniz görmenin yorumu nedir, rüyada deniz görmenin tabiri nedir, rüyada deniz görmek neye yorumlanır,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim