Hakkında Bilgi

Rüzgar Türbinlerinin Çevresel Etkileri

Rüzgar Türbinlerinin Çevresel Etkileri
Rüzgar enerjisi temiz bir kaynaktır. Bugün dünyanın en önemli çevre sorunu atmosferdeki C02 artışından ve sera etkisinden kaynaklanan küresel ısınmadır. Oysa, rüzgar santralları C02 emisyonu olmayan santrallardır. Bunların C02 emisyonundan sağladıkları tasarruf, literatüre göre 1000-2500 tonCO2/MWyıl kadardır. Ülkemiz koşullarına göre yapılan değerlendirme, rüzgar santralları ile C02 şahmından tasarrufun kömür santrallanna göre 3750 tonC02/MWyıl, petrol santrallarına göre 3000 tonC02/MWyıl ve doğal gaz santrallanna göre 2275 tonC02/MWyıl olacağını ortaya koymuştur. Ayrıca, NOx ve SOx ile uçucu kül atımını engellemek gibi yararlan da vardır.

Rüzgarın temiz kaynak olması, olumsuz çevre etkilerinin hiç bulunmaması demek değildir.. Ancak sıralanacak olumsuzluklar, yok sayılacak düzeylerdedir. Yine de rüzgar projelerinin araziye uyumlu ve yerel toplumların danışmanlığıyla geliştirilerek hazırlanması önem taşımak­tadır. Bu yolla kamuoyunun desteği de sağlanacaktır.
Rüzgar tarlalarının geniş alan istemesi bir sorun gibi gözükebilir. Tek türbin açısından bakıldığında alan gereksinimi 700-1000 m2/MW düzeyindedir. Rüzgar tarlalarının birim kurulu güç başına toplam alan gereksinimi ise, bunun 150-200 katı üzerinde olup, tarla özgül alanı 0.1-0.2 km2/MW arasındadır. Ancak, rüzgar tarlalarında türbinlerin kapsadığı gerçek alan, tarla toplam alanının %1-1.2’si kadardır. Türbinlerin aralarında yetiştiricilik yapılabildiğinden, arazi kaybı söz konusu değildir.

Rüzgar santrallarının görsel ve estetik olarak kişileri rahatsız etmesi, gürültü yapması, kuş ölümlerine neden olması, gerek radyo ve gerekse TV alıcılarında parazitler oluşturması gibi olumsuz çevre etkileri ile kaza olasılıkları vardır. İngiltere’de büyük rüzgar çiftlikleri (10 türbinden fazla veya 5 MW’ın üzerinde) çevre sorunları nedeni ile milli park alanlarının sınırlan içinde kurulamıyorlar.

Görüntü kirliliğini engellemek ve estetik görünüm için pilon tipi kafes kulelerin yerini boru kuleler almıştır. Türbinlerin haberleşmede parazit oluşturması ise 2-3 km’lik alanla sınırlı kalmaktadır. Ancak, rüzgar türbinlerinin kuşlar için ölüm tuzağı olması önlenememektedir.

Rüzgar türbinlerinden yayılan gürültü iki kaynaktan üretilir. ik gürültü, dişli kutusu, jeneratör ve yedek motorların oluşturduğu gürültüdür. Aerodinamik ya da geniş bant gürültüsü, makinenin kanatlan üzerinden hava geçerken oluşur. ik gürültü, akustik kılıfların ve özel dişlilerin dönen parçalannın ses emici malzeme ile kaplaması gibi birçok standart tekniğin kullanılması ile azaltılabilir. Aerodinamik gürültü ise, hava içinde hareket eden kanatlann hızına bağlı olarak artar. Gürültü etkisi, topografık ve ikamet edilen bölgelerin yakınındaki yerlere göre rüzgar türbinlerinin dikkatli yerleştirilmesi ile kolayca azaltılabilir.

Rüzgar çiftliği içerisindeki ses, geliştirilmiş türbinlerin bulunduğu ortamda bile 85 dB düzeyindedir. Araba içerisindeki gürültü ise 80-90 dB kadardır. Rüzgar tarlaları ile yerleşim birimleri ve konutlar arasındaki uzaklığın 300 m’den az olmaması, standart 400 m olması gürültü korumasını sağlamakta, bu koşulda var olan taban gürültüye 5dB daha gürültü eklenmektedir. Böylece, 400 m uzaklıkta gürültü kirliliği 36.9-56 dB olarak kaydedilmiştir.

Toplum sağlığı açısından rüzgar enerjisi olumsuzluğu, toplumun gün kaybını gösteren 0.2-0.6 PDL/MWeyıl parametresi ile değerlendirilmektedir. Burada PDL = halk bireyi-kayıp gün sayısıdır. Hastalık tipi kazalar ise WDL ile ölçülmekte olup, WDL = işgünü kaybıdır. Rüzgar enerjisi için hesaplanan değer 0.4-10 WDL/MWeyıl olarak bildirilmektedir. Yılda 1000 MWe başına, zarar/kaza oranı 3 ve ölüme sebebiyet de 0.09-0.6 ölüm/1000 MWeyıl olarak rapor edilmektedir.

rüzgar türbinlerinin çevresel etkileri, rüzgar türbinlerini hakkında, rüzgar türbini çevre,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim