Hakkında Bilgi

Sağdıç Nedir

Sağdıç Nedir
Sağdıç sözcüğü, güveyin sağından giden (güveyin sağ kolu), ona rehberlik eden birey anlamına kullanılır. Evlenecek erkek, kendisine yaşdaş sayılan, kendinden önce evlenmiş bir yakınım ya da arkadaşını sağdıç olarak seçer. Sağdıç kendisine yapılan sağdıçlık önerisini kabul edip etmemekte serbesttir. Ne var ki, sağdıçlık görevi toplumsal değerler içinde onur verici, saygınlık kazandırıcı erdemli bir iştir. Sağdıç, -belki de akrabası olmadıkları- yeni çiftin yaşamlarına sanki akrabaymış gibi girecek, kabul görecek, saygı kazanacaktır. Ayrıca evlenecek her bireyin geleneksel yaşam içinde bir sağdıca gereksinmesi vardır. Bu gereksinmeyi, sağdıçlık önerilen kişi de geçmişte duyduğu için, bu öneriyi kabul etmede pek direnmez.

Sağdıç, yeni evlenecek olan güveyiye, düğün süresince nasıl davranılacağını sık sık anımsatır; neleri nasıl yapması, neleri yapmaması gerektiğini bir bir, tüm ayrıntılarıyla öğretir. Özellikle gerdek gecesi güveyin kocalık görevini nasıl yerine getirebileceğini, karısının “yüz akı” denilen bakireliğini nasıl anlayacağını, bu haberi anında dışarıya nasıl ve hangi işaretle vereceğini kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlatır, belletir ve tüm bunları bir aile sırrı olarak kendinde saklayacağını da yineler durur. Bu denli özel ve kutsal sayılan aile sırlarına tanık olan bireyin o ailedeki yeri bir başka yakın akrabadan daha uzak olamaz. Böylece sağdıç, akraba olmadığı halde bu ailenin bir akrabasıymış gibi kabul edilir ve kabul görür. Gelin, kayınbiraderine göstereceği saygıyı ve ilgiyi ondan ayırt etmeksizin eksiksiz kocasının sağdıcına da gösterir.

sağdıç, sağdıç nedir, sağdıç ne demek, sağdıç neye denir, sağdıç hakkında, sağdıç ile ilgili bilgiler, sağdıç hakkında bilgi, sağdıç ne demektir, sağdıç anlamı, sağdıç tanımı, SAĞDIÇ NEDİR, Sağdıç nedir, sağdıç özellikleri, sağdıç ne yapar, sağdıcın görevleri, sağdıcın görevi, sağdıç neyapar, sağdıçlık nedir, sağdıçlık
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim