Hakkında Bilgi

Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış

Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış
İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. Bunun için haklarında yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir.
Eitim ve gretim Eitim ve gretim