Hakkında Bilgi

Satranç ne demek

Satranç ne demek
Saz Şairleri Tarafından Aruzun Müfte’ilün Müfte’ilün Müfte’ilün Kalıbıyla Ve Musammat Gazel Şeklinde Yazılan Şiirler. Musammat Beyitlerden Oluştuğu İçin, Her Mısra Kafiyeli İki Eşit Parçaya Bölünür. Bu Parçalar Alt Alta Yazıldıklarında Dörtlüklerden Meydana Gelen Yeni Bir Şekil Ortaya Çıkar. Bu Şeklin Kafiye Şeması Şöyledir: Abab Cccb Dddb... Örnek:

Sevdi Gönül Bir Püsteri / Sanatı Terzi Güzeli
Hüsnünü Bir Muhtasarı / Şerh Ederek Söylemeli

Matlanın Fâikını / Sohbetinin Lâyıkını
Ben Gibi Bir Âşıkını / Eylemiş Aşkıyle Deli

Düştü Gönül Çâresine / Kaşlarının Karesine
Çehre-İ Menâresine / Yandı Derûnum Göreli

Vardı Ellerim Eline / Tutuldu Dilim Diline
Kâkülünün Bir Teline / Bağladı Bu Cân Ü Dili
Emrahî

Edebiyat Sözlüğü, Sözlük, satranç, satranç nedir, satranç ne demek, satranç ile ilgili bilgi, satranç hakkında bilgi, satranç anlamı nedir, hakkında bilgi nedir,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim