Hakkında Bilgi

Seferberlik Nedir

Seferberlik Nedir
Seferberlik, Ülke ve millet olarak, devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, barışın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

Uygulama alanı bakımından:
(I) Genel Seferberlik : Bütün yurt düzeyinde uygulanır.Buna örnek Atatürkün seferberliğidir
(II) Kısmi (Bölgesel) Seferberlik : Yurdun belirli bir veya birkaç bölgesinde uygulanır.
(III) Özel Çağrı Uygulaması : Bu maksatla belirlenen nitelikli birlik ve kurumları kapsar.

Kapsam bakımından:
(I) Milli Seferberlik
(II) Silahlı kuvvetler Seferberliği,
a. Araç Seferberliği,
b. Mal ve Hizmet Seferberliği
c. Sanayi Seferberliği.

Seferberlik, Seferberlik hakkında bilgi, Seferberlik ile ilgili bilgi, Seferberlik nedir,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim