Hakkında Bilgi

Hacıbektaş

Hacıbektaş
Hacıbektaş, Nevşehir İline bağlı bir ilçedir. Kapadokya'nın önemli merkezlerinden biridir. Doğuda Avanos, batıda Mucur, güneyde Gülşehir, kuzeyde Kozaklı ilçeleriyle çevrilmiştir.

13. yüzyılda Türk düşünürü Hacı Bektaş-i Veli'nin, Horasan'ın Nişabur kentinden Anadolu'ya gelmesi ve Suluca Karahöyük'e yerleşmesinden sonra yedi hanelik Hacım köyünün çehresi değişmiştir. Hacı Bektaş Veli, burada bir ilim yuvası kurarak düşüncelerini yaymış; ölümünden sonra da köyün ismi, adına ve anısına izafeten Hacıbektaş olarak değiştirilmiştir.

Hacıbektaş Tarihi

Hacıbektaş, 1541 yılında Niğde'ye bağlı bir nahiye merkezi haline gelmiş, 1854 yılında belediye teşkilatı kurularak kasaba olmuştur. Daha sonra 01.01.1948 tarihinde, Kırşehir iline bağlı ilçe haline gelmiştir. Nevşehir'in, 24.07.1954 tarihinde il olması ile Hacıbektaş ilçesi Nevşehir'e bağlanmıştır. İlçenin bugün hala ayakta kalan tarihi yapılarından Hacıbektaş Veli Külliyesi, Kadıncık Ana Evi, Bektaş Efendi Türbesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olup, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce müze olarak kullanılmaktadır. Karahöyük kazılarından çıkan eski çağlara ait eserler Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde sergilenmektedir.

Sosyal durumu
Bölge halkı bütünlük arz etmekte olup etnik grup yoktur. Kars, Erzurum ve Tunceli gibi doğu illerinden gelip ilçeye yerleşen vatandaş, yerli vatandaşlarla kaynaşmıştır. Bölge halkı İslam Dinine mensup olup, ilçe merkezinin %99'u Alevi Mezhebinden olup; Aşıklar, Akçataş, Anapınar, Çivril, İlicek, Kayı, Kütükçü ve Yenice (Engel)köylerinde aleviler yaşamaktadır.. İlçe ve köylerinde Türkçe konuşulur, azınlık yoktur. Halk tamamen Anadolu Türk gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Konuk sever ve müziğe düşkündür. İnsan gücünden azami faydalanılmaktadır. Makinalaşma %90 civarındadır. Sanayi tesisi,1 adet tekstil fabrikası, 1 tuğla fabrikası ve 3 un fabrikası ile 1 bisküvi fabrikası dışında başka bir tesis bulunmamaktadır.

Eğitim ve kültür
İlçede Kadınlarınızı okutunuz, İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır, Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu diyen Hacı Bektaş Veli'den kaynaklanan eğitime düşkünlük ve kültürel yapıda gelişmişlik ilk anda göze çarpmaktadır. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı nedeni ile başlatılan okuma yazma seferberliği sonunda, okur yazar oranı %100'e ulaşmıştır. İlçe Merkezine çok amaçlı olarak yapılan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi bu alanda büyük bir açığı kapatmıştır.

İlçe merkezinde Hacıbektaş Veli Müzesi ve Arkeoloji ve Etnografya Müzesi mevcut olup yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilmektedir.

Hacıbektaş, Hacıbektaş hakkında bilgi, Hacıbektaş ile ilgili bilgi, Hacıbektaş nerede, Hacıbektaş nerde, Hacıbektaşın tarihi, Hacıbektaş Nevşehir, Nevşehir Hacıbektaş,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim