Hakkında Bilgi

Viranşehir Kaya Evleri

Viranşehir Kaya Evleri
Geleneksel Urfa evlerini yansıtan, bir avlu etrafında gelişmiş ve içe dönük bir plan özelliği gösteren evler, doğu-batı yönünde enine dikdörtgen bir plana sahip olup iki katlıdır. yığma taş malzeme ile inşa edilmişlerdir. Temel özelliği ortada bir eyvan ve iki yanında birer odanın yer aldığı, simetrik plan motifinin ana birim olarak ele alınmasıdır. Bu simetrik düzen yapının genelinde sağlanamamış olup üst katlar için geçerlidir. Planı belirleyen en önemli unsur güneş olmuştur. Zemin kat genelde yarım bodrum şeklinde, payeler yada şutunlara oturan, çapraz tonozlarla örtülen ahır, odunluk ve kiler olarak tasarlanmıştır. bu bölümün üzerindeki evin esas bölümüne iki yandan sağlan taş merdiven ile çıkılır. Viranşehir evleri mimari ve kültürel miras bakımından Urfa evlerini ile benzerlik göstermektedir. Pencere açıklıklarının ikinci kat seviyesinde olması kültürel yapı ile ilintilidir. Özel hayatın korunması olarak da değerlendirilebilir.

Avlu duvarlarının yüksek olması ise hem aşiret yapılanmasına sahip olan bölgede güvenlik unsurunu öne çıkartmasından, hem de iklimsel koşuların gereklerinden kaynaklanmıştır. Yüksek tutulan duvarlar gölge yaratarak sokakların nefes almasını sağlamaktadır. yine iklimsel koşullar nedeni ile yapı, yığma taş malzemeden inşa edilmiştir. Urfada kullanılan yerel bir malzeme olan taş,aşırı sıcaklardan koruyarak izolasyon etkisi vermektedir. Üstelik yumuşak olan bu taşlar işlemeye elverişlidir. Evlerin süslemesi genelde eyvanı çevreleyen bordürlerde göze çarpar. Pencereler düz lentolu veya yuvarlak kemerlidir. İbrahim Paşa Konağı, Takdirler Evi, Kayalar Evi bu evlerden bazılarıdır.

Şanlıurfa, Viranşehir, Viranşehir Kaya Evleri, Viranşehir Kaya Evleri hakkında bilgi, Viranşehir Kaya Evleri ile ilgili bilgi, Viranşehir Kaya Evleri nerde, Viranşehir Kaya Evleri nerede, Viranşehir Kaya Evlerinin Tarihi, Viranşehir Kaya Evlerinin Tarihçesi,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim