Hakkında Bilgi

Yozgatın adı nereden gelmiştir

Yozgatın adı nereden gelmiştir
Yozgat
Bir söylentiye göre, Yozgat ilinin kurucuları olan Çapanoğulları 18. yüzyılda Horasan'dan göç ederek Yozgat yöresine gelmiş ve burayı beğenerek yerleşmişlerdir. Yöredeki yaylalarda ''yoz''larını (sürülerini) otlatan Çapanoğulları, ''yoz'' sözcüğü ile, ''kent'' anlamına geldiği ileri sürülen ''gat'' sözcüğünü birleştirerek kente ''Yozgat'' adını vermişlerdir.

Bir başka söylentiye göreyse, Çapanoğlu Ömer Cabbar Ağa sürülerini otlatırken, nur yüzlü bir adam gelip su ister. Ömer Cabbar Ağa'da, ona bir testi süt verir. Sütü içen adam, Ömer Cabbar Ağa'nın sırtını sıvazlar, ''yozuna yoz katılsın'' der. Kentin adı önce ''Yoz-kat'' , sonrada '' Yozgat'' olur.

Şehirler isimlerini nereden almışlardır, Yozgat ismi nerden gelmiştir, Yozgat adı nereden gelmiştir, Yozgat adı nereden geldi, Yozgat ismi nereden geldi, Yozgat ismini nereden almıştır, Yozgat adını nereden almıştır, Yozgat ismini nerden almıştır, Yozgat adını nerden almıştır, Yozgatın ismi nereden geliyor, Yozgatın adı nereden geliyor, Yozgatın eski adı nedir
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim