Hakkında Bilgi

Serbest Meslek Nedir

Serbest Meslek Nedir
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki
bilgiye veya ihtısasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin iş verene tabi
olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Öyleyse serbest meslekten sözedebilmemiz için :

1- İşin içinde sermaye olmayacak.:Alım-satım işi yapanlar serbest meslek olamaz.
2- İlmi ve mesleki bilgi gerektirecek ve bu ihtisasa dayanacak: Mesleği ile ilgili eğitim alması gerekir. Genelde mesleki bilgiler üniversitelere verilir ancak meslek liselerinin de bu kapsama girdiği açıktır.
3- Bir işveren tabi olmamak: Kamu veya özel sektörde çalışanlar için bu tanımı kullanamayacağımızı gösterir.

Peki kimler serbest meslek mensubudur ?
Yukardaki tanıma uyan meslekler aşağıdadır.

1- Avukatlar (hazine avukatları hariç-özel büro açanlar)
2-Doktorlar ( hastanelerde çalışanlar hariç-onlar işveren tabi oldukları için memur sayılırlar)
3-Arzuhalciler
4- Diş hekimleri
5- Serbest Muhasebeciler
6-Mali müşavirler (trafik veya danışman müşavirleri değil)
7-Yeminli mali müşavirler vb…..

Yukardaki tanımlara uymasına rağmen kanunen veya ismen esnaf sayılanlar

1-Berberler
2-Terziler
3-Şöförler vb…..

Yukardaki meslek mensupları devlete “Serbest meslek kazançlarından” dolayı vergi öderler.

Sonuç : Yukardaki meslek mensuplarına hangi mesleği yaptıkları sorulduğununda :

Avukat – Avukatlık
Doktor- doktorluk
Berber – esnaflık
Terzi- esnaflık cevabı vermelidir.

Peki madem serbest meslek mensupları kendi mesleklerini böyle dile getirirken ; mesleğinin “Serbest Meslek” olduğunu söyleyenler kimlerdir acaba?

Genelde yaptığı işin adını vermekten kaçınıp “Serbest Meslek” çatısının içine atan kesim ticaret erbabıdır. Sözkonu tanımların daha dikkatli kullanılması gerekir.

Biraz gırgır :

Serbest meslek olup olmaması ile ilgili örnekler :

Dolandırıcılık : Dolandırıcılık ilmi ve mesleki bilgi taşıması, bir işverene tabi yapılmaması bakımından serbest mesleğe yakın olsa da ilmi ,mesleki bilgisi olmasına rağmen bu konuda ihtisas yapacak bir eğitim-öğretim kurumu olmadığı için serbest meslek sayılamaz. Kanun “Hayat Okulu”nu tanımaz Kaynakwh: " Serbest Meslek " Nedir?
Kaynakwh: " Serbest Meslek " Nedir?
Benzer üçkağıtçılık vb de aynı durumdadır.

Tartışmaya girmeden bir durumu daha açıklamamız gerekir :

Sanatçılar :

Bir dönem bayağı tartışılan “Sanatçı” ünvanının yukardaki şartlara bakarsanız “Serbest Meslek” olduğunu görürsünüz. Ancak ilmi ve mesleki bilgi içermesine rağmen ihtisas okulunu “Konservatuar” okumayanların “sanatçı” olamayacağı görebilirisiniz.

Televizyonda sanatçı olarak takdim edilenlerin çoğunun tanıma uymadığı görülür. Çünkü çoğu “Okuyucu”dur.

Her ne kadar Serbest Meslek Kazancı”ndan dolayı Vergi de ödeseler Örneğin (kusura bakmasınlar) Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses kanun önünde “Serbest Meslek” mensubu değildir.

serbest meslek, serbest meslek nedir, serbest meslek ne demek, serbest meslek neye denir, serbest meslek hakkında, serbest meslek ile ilgili bilgiler, serbest meslek hakkında bilgi, serbest meslek ne demektir, serbest meslek anlamı,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim