Hakkında Bilgi

Sert Su Nedir

Sert Su Nedir?
Sert su normal olarak konutlarda en çok rastlanan problemdir. Sert su, 1 GPG'nin üzerinde sertlik minerali bulunduran sulardır. En yaygın sertlik mineralleri kalsiyum, manganez ve magnezyumdur. içerisinde bu mineraller arttıkça suyun sertliği artar.

Sert Su Nedir
Sert su, yüksek miktarda kalsiyum, magnezyum ve diğer çözünmeyen mineraller içeren su olarak adlandırılır.

Su örneği içerisindeki tüm çok değerlikli katyonların toplam derişimine eşdeğer kalsiyum karbonat derişimi olarak da tanımlanabilir.

Sertlik, geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere iki kısma ayrılır. Metal iyonlarının bikarbonatlarından kaynaklanan ve ısıtılınca parçalanarak çöken sertliğe bikarbonat veya geçici sertlik denir. Metal iyonlarının sülfat, nitrat ve klorürlerinden kaynaklanan, ısıtılsa dahi çökmeyen ve ancak kimyasal işlemlerle giderilebilen sertliğe kalıcı sertlik denir. Geçici ve kalıcı sertliğin toplamına ise toplam sertlik veya genel sertlik denir.

Sertlik ev veya endüstriyel suların kalitesini gösteren bir ölçüdür. Geçici sertlik kazan taşı oluşumuna neden olur. Özellikle buhar kazanlarının besleme suları için çok önemlidir.

Sert Su, Sert Su nedir, Sert Su ne demek, Sert Su hakkında bilgi,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim