Hakkında Bilgi

Siderit Nedir

Siderit Nedir
Kimyasal Bileşimi, FeCO3
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi,Çoğunlukla rombohedral kristalli; levhamsı, prizmatik, masif; orta-ince taneli; nadiren böbreğimsi, oolitik.
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 3.96
Dilinim, {10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Soluk sarımsı, sarımsı gri, soluk yeşil, gri, kül grisi, sarımsı kahverengi, grimsi kahverengi, siyahımsı kahverengi; nadiren beyaz yada renksiz; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı

Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve özgül ağırlığının yüksek olması nedeniyle kalsit ve dolomitten ayrılır. Seyreltik HCl'de yavaş çözünür.
Bulunuşu, Masif siderit, tabakalı sedimanter yataklarda, özellikle çamurtaşı ve marnlarda, demir içerikli konkresyonlar şeklinde yaygın olarak oluşur. Hidrotermal cevher damarlarında pirit, kalkopirit, galenit gibi minerallerin yanında gang minerali olarak bulunur. Bazaltik volkanik kayalarda, bazen pegmatitlerde ve metamorfik kayalarda da rastlanır.

siderit, siderit nedir, siderit ne demek, siderit hakkında, siderit ile ilgili bilgiler, siderit hakkında bilgi, siderit ne demektir, siderit özellikleri, siderit madeni, maden, mineraller
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim